Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bednarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Enhanced oil recovery methods on offshore fields in the light of world literature / Paweł BEDNARZ, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 215–229. — Bibliogr. s. 227–229, Summ.

 • keywords: EOR, enhanced oil recovery, offshore fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.215

2
 • Low salinity waterflooding combined with CO2-EOR – theory and simulation / Paweł BEDNARZ, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 12

 • keywords: CO2, EOR, reservoir simulation, enhanced oil recovery, low salinity water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Optymalizacja zatłaczania wody niskozasolonej do złóż ropy naftowej przy użyciu algorytmów meta-heurystycznychOptimization of low salinity water injection into oil reservoir using metaheuristic algorithms / Paweł BEDNARZ, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: woda niskozasolona, symulacja złożowa, algorytmy meta-heurystyczne

  keywords: reservoir simulation, low salinity water, metaheuristic algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zastosowanie zaawansowanych metod eksploatacji ropy naftowej na złożach podmorskich w świetle literatury światowejModern EOR methods application on offshore fields in the light of world literature / Paweł BEDNARZ, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: EOR, zaawansowane metody wydobycia ropy naftowej, złoża podmorskie

  keywords: EOR, enhanced oil recovery, offshore fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu: