Wykaz publikacji wybranego autora

Jędrzej Blaut, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9638-1287 orcid iD

ResearcherID: E-6261-2017

Scopus: 56473651700

PBN: 5e70938f878c28a0473acd20

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of Teager-Kaiser energy operator to the analysis of the water shaft bearings
  AutorzyJędrzej BLAUT, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO
  ŹródłoVibroengineering Procedia. — 2017 vol. 13, s. 92–95
2
 • [referat, 2017]
 • TytułMonitorowanie obciążenia hałasem organizmu człowieka
  AutorzyWojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI, Bartłomiej STEPIEŃ, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XLIV ogólnopolskie sympozjum : Wisła 26.02–2.03.2017 / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 12
3
 • [monografia, 2017]
 • TytułOsobisty wskaźnik zagrożenia hałasem : koncepcja i badania laboratoryjne
  AutorzyTomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Robert BARAŃSKI, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT ; pod red. Tomasza KORBIELA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 94, [1] s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułRecognition of the 24-hour noise exposure of a human
  AutorzyTomasz KORBIEL, Bartłomiej STĘPIEŃ, Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2017 vol. 42 no. 4, s. 601–607
5
 • [referat, 2017]
 • TytułRozbudowa układu sterowania oraz dobór kryteriów i metod analizy kryteriów decyzyjnych na przykładzie zastosowania operatora energetycznego Teagera Kaisera w automatycznym wyważaniu wirników
  AutorzyJędrzej BLAUT, Rafał RUMIN
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 74
6
 • [referat, 2017]
 • TytułRozpoznanie dobowego narażania człowieka na hałas
  AutorzyTomasz KORBIEL, Bartłomiej STĘPIEŃ, Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT
  ŹródłoWibroTech 2017 : XIX konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; XIV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa - Pruszków, 19–20 maja 2017 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 50–51
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób oceny poziomu ekspozycji na hałas i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBIEL Tomasz, BATKO Wojciech, PAWLIK Paweł, BARAŃSKI Robert, STĘPIEŃ Bartłomiej, BLAUT Jędrzej
  DetailsInt.Cl.: G01H 17/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417257 A1 ; Opubl. 2017-11-20. — Zgłosz. nr P.417257 z dn. 2016-05-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 24, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417257A1.pdf
8
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie operatora energetycznego w analizie łożyska ślizgowego podczas rozruchu elektrowni wodnej
  AutorzyWojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Paweł PAWLIK, Jędrzej BLAUT
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XLIV ogólnopolskie sympozjum : Wisła 26.02–2.03.2017 / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 13