Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Orchel-Szeląg, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8434-801X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10145
201811
2016321
2015312
2014312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1082
201811
201633
201533
2014312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201811
201633
201533
201433
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201811
201633
201533
201433
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1037
201811
2016312
2015312
2014312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1064
201811
2016312
2015321
20143211
 • CSR na przykładzie RAFAKO SA[RAFAKO SA as an example of CSR] / Anna ORCHEL-SZELĄG, Ievgenii MAISTRENKO, Dariusz JODŁOWSKI // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja społecznie odpowiedzialnej rachunkowości zarządczej[The social responsibly management accounting concept] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Materials for energy systems – market aspectsMateriały dla systemów energetycznych – aspekty rynkowe / Bogdan RĘBIASZ, Anna ORCHEL-SZELĄG, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 10, s. 675–681. — Bibliogr. s. 680–681

 • słowa kluczowe: rynek energii, nowe materiały, projekt badawczy

  keywords: new materials, energy market, reaserch project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody pomiaru efektywności CSR[Methods for measuring the effectiveness of CSR] / Anna ORCHEL-SZELĄG // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2015 z. 14, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu II : [Myślenice, 9 maja 2015 roku]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • NewMat project – the answer to challenges related to the energy market development / aut. i red.: Bogdan RĘBIASZ, Anna ORCHEL-SZELĄG, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ ; AGH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — 107 s.. — Bibliogr. s. 101–105. — ISBN: 978-83-63663-53-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pomiar efektów międzynarodowych projektów innowacyjnych – studium przypadku KIC Innoenergy[Measuring the effects of international innovative projects - a case study KIC InnoEnergy] / Monika ŁADA, Anna ORCHEL-SZELĄG // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 14. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pomiar efektów projektów innowacyjnych – studium przypadku KIC InnoenergyThe performance measurement of international innovative projects – case study KIC Innoenergy / Monika ŁADA, Anna ORCHEL-SZELĄG // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 120–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/12.pdf

 • słowa kluczowe: projekty innowacyjne, KIC Innoenergy, kluczowe wskaźniki efektywności

  keywords: innovative projects, KIC Innoenergy, Key Performance Indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza - odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania[Social responsibly management accounting - answer to changes in management systems] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza – odpowiedź na zmiany w systemach zarządzaniaSocial responsibly management accounting – answer to changes in management systems / Anna ORCHEL-SZELĄG // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 251–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/22.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza

  keywords: management accounting, socially responsible management accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie jakością w projektach badawczo-rozwojowych[Quality management in research and development projects] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 15–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: