Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Orchel-Szeląg, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8434-801X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • CSR na przykładzie RAFAKO SA[RAFAKO SA as an example of CSR] / Anna ORCHEL-SZELĄG, Ievgenii MAISTRENKO, Dariusz JODŁOWSKI // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja społecznie odpowiedzialnej rachunkowości zarządczej[The social responsibly management accounting concept] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Materials for energy systems – market aspectsMateriały dla systemów energetycznych – aspekty rynkowe / Bogdan RĘBIASZ, Anna ORCHEL-SZELĄG, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 10, s. 675–681. — Bibliogr. s. 680–681

 • słowa kluczowe: rynek energii, nowe materiały, projekt badawczy

  keywords: new materials, energy market, reaserch project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody pomiaru efektywności CSR[Methods for measuring the effectiveness of CSR] / Anna ORCHEL-SZELĄG // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2015 z. 14, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu II : [Myślenice, 9 maja 2015 roku]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • NewMat project – the answer to challenges related to the energy market development / aut. i red.: Bogdan RĘBIASZ, Anna ORCHEL-SZELĄG, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ ; AGH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — 107 s.. — Bibliogr. s. 101–105. — ISBN: 978-83-63663-53-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pomiar efektów międzynarodowych projektów innowacyjnych – studium przypadku KIC Innoenergy[Measuring the effects of international innovative projects - a case study KIC InnoEnergy] / Monika ŁADA, Anna ORCHEL-SZELĄG // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 14. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pomiar efektów projektów innowacyjnych – studium przypadku KIC InnoenergyThe performance measurement of international innovative projects – case study KIC Innoenergy / Monika ŁADA, Anna ORCHEL-SZELĄG // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 120–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/12.pdf

 • słowa kluczowe: projekty innowacyjne, KIC Innoenergy, kluczowe wskaźniki efektywności

  keywords: innovative projects, KIC Innoenergy, Key Performance Indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza - odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania[Social responsibly management accounting - answer to changes in management systems] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza – odpowiedź na zmiany w systemach zarządzaniaSocial responsibly management accounting – answer to changes in management systems / Anna ORCHEL-SZELĄG // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 251–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/22.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza

  keywords: management accounting, socially responsible management accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie jakością w projektach badawczo-rozwojowych[Quality management in research and development projects] / Anna ORCHEL-SZELĄG // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 15–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: