Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Koteja, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4959-2372

ResearcherID: O-5989-2015

Scopus: 57191490359

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka strukturalna minerałów z grupy smektytu interkalowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym
2
3
 • Highly ordered $\alpha$-zirconium phosphate intercalate with $p$-aminoazobenzene: structure refinement and interaction with UV radiation revealed by molecular modelling
4
5
 • Insight into the structure of kaolinite and layered zirconium phosphate intercalated with photoactive molecules
6
 • Kanemite as a precursor for the synthesis of photoactive layered materials
7
 • Kaolinite co-intercalated with benzylalkylammonium salts and azobenzene: structural features and photoswitching effect
8
 • Molecular dynamics simulations of azobenzene intercalates in smectites
9
 • Monitoring and understanding the UV induced structural changes for functionalized zmectites and kanemite
10
 • Monitoring the azobenzene isomerization in layered intercalation compounds using the infrared spectroscopy
11
 • Na-montmorillonite modified with ammonium salts and azobenzene as a photoactive nanomaterial
12
 • New hybrid compound – $\alpha$-zirconium phosphate intercalate with \emph {p}-aminoazobenzene: structure determination and interaction with UV radiation revealed by molecular modeling
13
 • Organo-kaolinite: 50 Å intercalation compound with azobenzene
14
 • Organokaolinit jako adsorbent jonów Cr(III) i Ni(II)
15
 • Photoactive hybrid nanomaterials derived from layered minerals
16
 • Photoactivity of azobenzene intercalated in organo-smectites
17
 • Photoactivity of organically modified layered minerals
18
 • Photoresponsive behavior of $\alpha$-zirconium phosphate functionalized with azobenzenes
19
 • Preparation and characterization of azobenzene-smectite photoactive mineral nanomaterials
20
21
 • Smectites intercalated with azobenzene and aminoazobenzene: Structure changes at nanoscale induced by UV light
22
 • Structural differences of kaolinite and montmorillonite co-intercalated with ammonium salts and azobenzene
23
 • Structure and photoresponse of azobenzene-smectite intercalation compounds to UV radiation
24
 • The mechanism of basal spacing shifts in smectites functionalized with $p$-aminoazobenzene
25
 • The nature of interactions and UV-induced response within $\alpha$-zirconium phosphate intercalation compounds with azobenzenes