Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wróbel, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Badania mikrobiologiczno-mineralogiczne rud z wybranych złóż PolskiMicrobiological and mineralogical investigation of ores from selected Polish deposits / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec, Marta WRÓBEL // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 17, s. [1–28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [27–28], Streszcz., Abstr.. — M. Wróbel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2014-17/aux2014-17-03.pdf

 • słowa kluczowe: bakteriologia, mineralogia, minerały kruszcowe

  keywords: mineralogy, bacteriology, ore minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mineralogiczne i petrograficzne średniowiecznych żużli Cu i Fe : rejon Lubietova : SłowacjaMineralogical and petrographical examination of Medieval Cu and Fe slags : area of Lubietova : Slovakia / PAWLIKOWSKI M., Kvietok M., Wróbel M., Zajac D., SKNG [Studenckie Koło Naukowe Geologów], AGH // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2017 no. 22, s. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15–17], Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • słowa kluczowe: Słowacja, mineralogia żużli, stare górnictwo

  keywords: Slovakia, mineralogy of slag, old mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Meteoryt żelazny z krateru Kamil : Pustynia Zachodnia : EgiptIron meteorite from Kamil Crater : West Desert : Egypt / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WRÓBEL // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 17, s. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Abstr.. — M. Wróbel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2014-17/aux2014-17-04.pdf

 • słowa kluczowe: Egipt, Pustynia Zachodnia, meteoryt żelazowy

  keywords: Egypt, iron meteorite, West Desert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mineralogy and structure of selected raw materials as reason of their quality / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WRÓBEL // W: 5th arheoinvest symposium 'stories written in stone' : international symposium on Chert and other knappable materials : Iaşi, 20–24 August 2013 : programme and abstracts / ed. by Otis N. Crandell, Vasile Cotiugǎ. — Romania : Editura Universitǎţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013. — ISBN: 978-973-703-758-9. — S. 67

 • keywords: quartz, geology, knapping material, cherts, obsidian, optical orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mineralogy and structure of selected raw materials as reason of their qualityMineralogia i struktura wybranych surowców jako czynnik ich jakości / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WRÓBEL // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 18, s. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2014-18/aux2014-18-02.pdf

 • keywords: geology, flints, knapping material, obsidian, optical orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Studium mineralogiczno-petrograficzne złóż miedzi Kibutu i Kajuba (Demokratyczna Republika Konga) i odpadów powstających po ich przeróbceMineralogical and petrographic study of copper deposits Kibutu and Kajuba quarry's (Democratic Republic of Congo) and slags generated after smelting processes / Marta WRÓBEL // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2016 no. 21, s. 1–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 84–88, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2016-21/aux2016-21-02.pdf

 • keywords: copper slags, Democratic Republic of Congo, copper deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: