Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kasprzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCharakterystyka i możliwości zastosowania jonitów w technologii wody i ścieków
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — S. 333–351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of the depth of the frame on room energy balance according to energy consumption
  AutorzySebastian SAS, Piotr KASPRZYK
  ŹródłoMining Science. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 139–150
 • keywords: heat increment, cooling capacity, solar radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150215

3
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułLokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soli
  AutorzyDušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 281–284
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne

  keywords: salt mine, underground waste placement, hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułMetody usuwania jonów kadmu i ołowiu z roztworów wodnych
  AutorzyPiotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoXVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — S. 1–14
 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, jony ołowiu, jony kadmu, Purolite C160

  keywords: lead ions, cadmium ions, ion exchange process, Purolite C160

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetody usuwania jonów kadmu i ołowiu z roztworów wodnych
  AutorzyPiotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 94, s. 205–215
 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, jony ołowiu, jony kadmu, Purolite C160

  keywords: lead ions, cadmium ions, ion exchange process, Purolite C160

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOdzysk energii z odpadów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowej
  AutorzyŁukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ, Sebastian SAS, Piotr KASPRZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8896–8901
 • słowa kluczowe: pyrolysis oil, pyrolysis, vehicles dismantling, low-temperature pyrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułProperties of fly ash from agro-forestry biomass combustion in the aspect of their use in mining technology
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Piotr KASPRZYK, Dušan TERPÁK
  ŹródłoMining Science. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 23–30
 • keywords: biomass, backfill, fly ash, mining technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150221

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułResearch on efficiency of heat recovery in the cross-plate heat exchanger made of plastic
  AutorzySebastian SAS, Piotr KASPRZYK
  ŹródłoMining Science. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 151–159
 • keywords: heat recovery, heat exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150217

9
 • [referat, 2015]
 • TytułSelected aspects of the use of biofuels to admitting internal combustion engines used in road transport
  AutorzyPiotr KASPRZYK, Sebastian SAS
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 84
 • keywords: internal combustion engine, methanol, biofuel, ethanol, rapeseed oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułUsuwanie jonów ołowiu z roztworów wodnych za pomocą sorbentów naturalnych i żywic jonowymiennych
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — S. 353–368
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ parametrów procesu wymiany jonowej na jonicie Purolite C-160 na współczynnik wydzielania jonów $Pb^{2+}$
  AutorzyPiotr KASPRZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ parametrów wymiany jonowej na jonicie Purolite C-160 na współczynnik wydzielania jonów $Pb^{2+}$
  AutorzyPiotr KASPRZYK
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 220–223
 • słowa kluczowe: jonity, wymiana jonowa, jony ołowiu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWpływ rodzaju osłony okna na energochłonność instalacji klimatyzacyjnej
  AutorzySebastian SAS, Piotr KASPRZYK
  ŹródłoWspółczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — S. 129–136
 • słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, zyski ciepła, obciążenie chłodnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWybrane aspekty zastosowania biopaliw do zasilania silników spalinowych używanych w transporcie samochodowym
  AutorzyPiotr KASPRZYK, Sebastian SAS
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9102–9107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWykorzystanie oleju rzepakowego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym
  AutorzyPiotr KASPRZYK, Sebastian SAS
  ŹródłoWspółczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — S. 91–94
 • słowa kluczowe: silniki o zapłonie samoczynnym, olej rzepakowy, biopaliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułWykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego w technologiach górniczych
  AutorzyDušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 285–288
 • słowa kluczowe: podsadzka, popioły lotne, uboczne produkty spalania, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ash, combustion by-products, ash filing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: