Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Tąta, mgr

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8808-1858

ResearcherID: brak

Scopus: 56641099500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAdsorpcja bombenzyny na powierzchni nanocząstek tlenku miedzi II
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Aleksandra SZKUDLAREK, Maria STAROWICZ
  ŹródłoX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 43
2
 • [referat, 2015]
 • TytułAdsorpcja fenyloalaniny na powierzchni koloidów tlenków miedzi : badania SERS
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Maria STAROWICZ
  ŹródłoIII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]
3
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAktywność enzymów celulolitycznych immobilizowanych na nośnikach polimerowych opartych na N-winyloformamidzie
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Ewa Witek, Edyta PRONIEWICZ, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Gawełek
  ŹródłoVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 37
5
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication titaniun surface as biosensor of bombesin
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 68
6
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania mikrostruktury i morfologii kopolimerów N-winyloformamidu przy wykorzystaniu spektroskopii FT-IR i FT-Raman
  AutorzyEwa Witek, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Katarzyna Sokołowska, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 193
7
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie procesu adsorpcji bombezyny na powierzchni złota z wykorzystaniem techniki SERS : streszczenie
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Leonard M. Proniewicz
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułColloidal metal surfaces as biosensors of biological samples
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Barbara Gralec, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoJournal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 7–10. — tekst: https://goo.gl/ZfMSz3
10
 • [referat, 2019]
 • TytułComparison of adsorption of bombesin and its Six emph{C}-terminal fragments of Fe and $gamma-Fe_{2}O_{3}$ : SERS studies
  AutorzyA. TĄTA, A. SZKUDLAREK, J. Pacek, M. Molenda, M. STAROWICZ, Y. Ozaki, E. PRONIEWICZ
  ŹródłoXVtextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — S. 41, IV6
11
 • [referat, 2016]
 • TytułCopolymers of N-vinylformamide as support for immobilization of cellulolytic enzymes
  AutorzyJ. Świder, A. TĄTA, K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek, E. PRONIEWICZ
  ŹródłoCCT-2016 [Dokument elektroniczny] : Chemistry & Chemical Technology : international conference of Lithuanian society of chemistry : Vilnius, Lithuania, April 28–29, 2016 : book of abstracts. — [Vilnius : s. n.], [2016]. — S. 243
12
 • [referat, 2017]
 • TytułCopper(II) oxide nanoparticles as biosen sor of bombesin and its [fragments]
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 30
13
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of cellulolytic enzyme immobilization cellulose hydrolysis process
  AutorzyA. TĄTA, J. Świder, E. Witek, E. PRONIEWICZ, A. Konieczna-Molenda, N. Piergies, K. Gawełek
  ŹródłoXXIV ICORS [Dokument elektroniczny] : XXIV International Conference on Raman Spectroscopy at the Friedrich Schiller University Jena, Germany : August 10–15, 2014 : conference proceedings / eds. Jürgen Popp, Volker Deckert. — [Leibniz] : Leibniz-Institute Photonic Technology (IPHT), cop. 2014. — S. [1–2]
14
15
 • [referat, 2015]
 • TytułEnzymy celulolityczne immobilizowane na kopolimerach N-winyloformamidu w procesach hydrolizy surowców celulozowych
  AutorzyEwa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 196
16
 • [referat, 2015]
 • TytułFunctional polymeric supports for biocatalysts for the enzymatic hydrolysis of cellulose
  AutorzyKatarzyna Sokołowska, Ewa Witek, Agnieszka TĄTA, Anna Konieczny-Molenda, Edyta PRONIEWICZ, Natalia Piergies, Joanna Świder
  ŹródłoICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Vienna : [s. n.], 2015. — S. 280–281 ID B015
17
 • [referat, 2015]
 • TytułFunkcjonalne kopolimery N-winyloformamidu z immobilizowanymi enzymami celulolitycznymi do hydrolizy odpadów celulozowych : [abstrakt]
  AutorzyEwa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoTECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — S. 217
18
 • [referat, 2015]
 • TytułFunkcjonalne nośniki polimerowe dla biokatalizatorów do enzymatycznej hydrolizy celulozy
  AutorzyK. Sokołowska, A. TĄTA, J. Świder, E. Mosoń, A. Konieczna-Molenda, E. PRONIEWICZ, E. Witek
  ŹródłoXLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015. — S. 211
19
 • [referat, 2018]
 • TytułGreen-chemistry methods for the synthesis of metal nanoparticles : [abstract]
  AutorzyJagoda RYBA, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 135
20
 • [przegląd , 2017]
 • TytułInteraction of bombesin and its fragments with gold nanoparticles analyzed using surface-enhanced Raman spectroscopy
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Aleksandra SZKUDLAREK, Younkyoo Kim, Edyta PRONIEWICZ
  ŹródłoSpectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy. — 2017 vol. 173, s. 251–256. — tekst: https://goo.gl/25Ne7o
21
22
 • [referat, 2019]
 • TytułIons-free electrochemically synthetized in aqueous media flake-like CuO nanostructures as SERS reproducible substrates for the detection of neurotransmitters
  AutorzyTĄTA Agnieszka, SZKUDLAREK A., Pacek Joanna, Molenda Marcin, STAROWICZ Maria, PRONIEWICZ E.
  ŹródłoICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — S. [1]
23
 • [referat, 2015]
 • TytułKoloid platyny jako aktywny biosensor w SERS
  AutorzyAgnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Barbara Gralec, Adam Lewera
  ŹródłoIX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 14
24
25
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPolimerowo-enzymatyczne układy katalityczne – podstawowe zagadnienia
  AutorzyŚwider Joanna, Agnieszka TĄTA
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 103–108