Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Tąta, mgr

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8808-1858

ResearcherID: brak

Scopus: 56641099500Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3812611
2019734
2018312
2017642
2016431
201512192
201466
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3815221
201977
2018321
2017615
2016422
20151284
2014642
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem381919
2019716
2018321
2017624
2016422
20151284
2014642
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem38929
2019743
2018312
2017615
2016413
201512210
201466
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem381127
2019743
2018321
2017624
2016413
201512210
201466
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem381127
2019743
2018321
2017624
2016413
201512210
2014661
 • Adsorpcja bombenzyny na powierzchni nanocząstek tlenku miedzi II[The adsorption of bombesin on the nanoparticles oxide copper (II) surface] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Aleksandra SZKUDLAREK, Maria STAROWICZ // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 43

 • słowa kluczowe: bombezyna, powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS), nanocząstki tlenku miedzi (II)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcja fenyloalaniny na powierzchni koloidów tlenków miedzi : badania SERS[Phenylalanine adsorption on the surface of copper oxides colloids SERS studies] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Maria STAROWICZ // W: III Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2015/1.pdf [2015-06-15]. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: SERS, tlenek miedzi (I), tlenek miedzi (II), L-fenyloalanina (Phe)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Aktywność enzymów celulolitycznych immobilizowanych na nośnikach polimerowych opartych na N-winyloformamidzie[Activity cellulolytic enzymes immobilizes on carriers of polymer based on N-vinylformamid] / Agnieszka TĄTA, Ewa Witek, Edyta PRONIEWICZ, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Gawełek // W: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/ksiazka_abstraktow_ksd.pdf [2014-07-18]. — Bibliogr. s. 37

 • słowa kluczowe: immobilizacja, N-winyloformamid, celulazy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application titaniun surface as biosensor of bombesin / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA%20ABSTRAKTOW%20CIYSCON.pdf [2017-07-26]. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: bombesin, BN, titanium, Ti, surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikrostruktury i morfologii kopolimerów N-winyloformamidu przy wykorzystaniu spektroskopii FT-IR i FT-Raman[FT-IR and FT-Raman spectroscopy used to study the microstructure morphology and copolymers of N-vinylformamide] / Ewa Witek, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Katarzyna Sokołowska, Edyta PRONIEWICZ // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 193. — A. Tąta, E. Proniewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie procesu adsorpcji bombezyny na powierzchni złota z wykorzystaniem techniki SERS : streszczenie[The study bombesin adsorption on a gold surface using SERS technique] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Leonard M. Proniewicz // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Tata.pdf [2014-09-23]. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: złoto, bombezyna, SERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Colloidal metal surfaces as biosensors of biological samples / Agnieszka TĄTA, Barbara Gralec, Edyta PRONIEWICZ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 7–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://goo.gl/ZfMSz3

 • keywords: colloidal gold nanoparticles, AuNPs, colloidal silver nanoparticles, AgNPs, colloidal platinum nanoparticles, PtNPs, surface-enhanced Raman Scattering, SERS, bombesin, BN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.1.7

10
 • Comparison of adsorption of bombesin and its Six \emph{C}-terminal fragments of Fe and $\gamma-Fe_{2}O_{3}$ : SERS studies / A. TĄTA, A. SZKUDLAREK, J. Pacek, M. Molenda, M. STAROWICZ, Y. Ozaki, E. PRONIEWICZ // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 41, IV6. — Bibliogr. s. 41. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Copolymers of N-vinylformamide as support for immobilization of cellulolytic enzymes / J. Świder, A. TĄTA, K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek, E. PRONIEWICZ // W: CCT-2016 [Dokument elektroniczny] : Chemistry & Chemical Technology : international conference of Lithuanian society of chemistry : Vilnius, Lithuania, April 28–29, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : s. n.], [2016]. — e-ISBN: 978-609-95511-3-5. — S. 243. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/G5jxSu [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Copper(II) oxide nanoparticles as biosen sor of bombesin and its [fragments] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA%20ABSTRAKTOW%20CIYSCON.pdf [2017-07-26]. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: CuO, surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS, bombesin, BN, copper(II) oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of cellulolytic enzyme immobilization cellulose hydrolysis process / A. TĄTA, J. Świder, E. Witek, E. PRONIEWICZ, A. Konieczna-Molenda, N. Piergies, K. Gawełek // W: XXIV ICORS [Dokument elektroniczny] : XXIV International Conference on Raman Spectroscopy at the Friedrich Schiller University Jena, Germany : August 10–15, 2014 : conference proceedings / eds. Jürgen Popp, Volker Deckert. — Wersja do Winsows. — Dane tekstowe. — [Leibniz] : Leibniz-Institute Photonic Technology (IPHT), cop. 2014. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Abstract W: XXIV. ICORS : XXIV. International Conference on Raman Spectroscopy : Jena, Germany, August 10–15, 2014. — [Germany : s. n., 2014]. — S. 155–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Enzymy celulolityczne immobilizowane na kopolimerach N-winyloformamidu w procesach hydrolizy surowców celulozowych[Cellulolytic enzymes immobilized on copolymers of N-vinylformamide in hydrolysis processes cellulosic feedstocks] / Ewa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 196. — A. Tąta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Functional polymeric supports for biocatalysts for the enzymatic hydrolysis of cellulose / Katarzyna Sokołowska, Ewa Witek, Agnieszka TĄTA, Anna Konieczny-Molenda, Edyta PRONIEWICZ, Natalia Piergies, Joanna Świder // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 280–281 ID B015. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 281. — Toż na Dysku Flash. — W publikacji błędnie podano nazwisko autorki: Natalia Pierges

 • keywords: FT-IR, FT-Raman, enzymatic hydrolysis, vinylformamide (NVF), carriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Funkcjonalne kopolimery N-winyloformamidu z immobilizowanymi enzymami celulolitycznymi do hydrolizy odpadów celulozowych : [abstrakt][Functional copolymers of N-vinylformamide with immobilized enzymes cellulolytic for the hydrolysis of cellulosic waste : abstract] / Ewa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: TECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 217. — A. Tąta, E. Proniewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: N-winyloformamid, hydroliza enzymatyczna, immobilizacja enzymów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Funkcjonalne nośniki polimerowe dla biokatalizatorów do enzymatycznej hydrolizy celulozy[Functional polymer carriers of biocatalyst for the enzymatic hydrolysis of celluose] / K. Sokołowska, A. TĄTA, J. Świder, E. Mosoń, A. Konieczna-Molenda, E. PRONIEWICZ, E. Witek // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 211. — Bibliogr. s. 211. — A. Tąta, E. Proniewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Green-chemistry methods for the synthesis of metal nanoparticles : [abstract] / Jagoda RYBA, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 135

 • keywords: metal nanoparticles, plant, biosynthesis, green-chemistry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Interaction of bombesin and its fragments with gold nanoparticles analyzed using surface-enhanced Raman spectroscopy / Agnieszka TĄTA, Aleksandra SZKUDLAREK, Younkyoo Kim, Edyta PRONIEWICZ // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2017 vol. 173, s. 251–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-20. — tekst: https://goo.gl/25Ne7o

 • keywords: bombesin (BN), surface-enhanced Raman scattering (SERS), carboxyl terminal fragments of bombesin, gold coated silicon wafer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2016.09.024

21
22
 • Ions-free electrochemically synthetized in aqueous media flake-like CuO nanostructures as SERS reproducible substrates for the detection of neurotransmitters / TĄTA Agnieszka, SZKUDLAREK A., Pacek Joanna, Molenda Marcin, STAROWICZ Maria, PRONIEWICZ E. // W: ICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: SERS, neurotransmitters, adsorption at solid/liquid interface, surface-enhanced Raman scattering, copper oxide(II) nanostructures, CuONSs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koloid platyny jako aktywny biosensor w SERS[Platinum colloid as the active biosensor in SERS] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Barbara Gralec, Adam Lewera // W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/IX_KSD_ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-07-08]. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS), nanocząsteczki platyny (NPt), aminokwasy biogenne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Polimerowo-enzymatyczne układy katalityczne – podstawowe zagadnieniaPolymer-enzyme catalyst systems – fundamental aspects / Świder Joanna, Agnieszka TĄTA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : polimery i kompozyty, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (11)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-8-7. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.. — A. Tąta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: immobilizacja, N-winyloformamid, enzym, nośniki polimerowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: