Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Migza, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Budowa pośrednich wskaźników produktywności w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
3
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
4
 • Diagnoza miejsc powstawania strat w procesie produkcyjnym i budowa wskaźników produktywności produkcji
5
 • Dobór kart kontrolnych Shewharta i interpretacja sygnałów z procesu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
6
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of world CSR trends
7
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends
8
 • Estimating the cost of capital for mining sector enterprises
9
 • Koncepcja jakości wyrobu w ujęciu filozofii Six Sigma
10
 • Lean Six Sigma methodology
11
 • Lean thinking in mining industry
12
 • Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce
13
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR
14
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR
15
 • Optymalizacja procesu zarządzania produkcją z wykorzystaniem algorytmu DMAIC
16
 • Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie
17
 • Product and service quality in Six Sigma methodology
18
 • Production and import of energy - Poland against EU countries
19
 • Production and import of energy – Poland against EU countries
20
 • Regional differences in demand for coal as a basis for development of a product distribution model for mining companies in the individual customers segment
21
 • SPC methods application in measurement system stability and BIAS study
22
 • Study on the usefulness of lean management tools and techniques in coal mines in Poland
23
 • The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises
24
 • The application of Lean Management and Six Sigma tools in global mining enterprises
25
 • The impact of lean management tools on internal logistics of production plant