Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Migza, mgr inż.

doktorant

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kezp


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Budowa pośrednich wskaźników produktywności w przedsiębiorstwie produkcyjnym[The construction of indirect indicators of productivity in a manufacturing company] / Marcin MIGZA // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 528–529. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 529, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Referat opublikowany w cz. 2. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków 12.04.2014

 • słowa kluczowe: produktywność procesów, ukryta fabryka, wskaźniki produktywności

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnychThe construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5590–5594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5594, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne, analiza reklamacji, jakość obsługi klienta, procesy logistyczne - efektywność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnychMatrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 8. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnoza miejsc powstawania strat w procesie produkcyjnym i budowa wskaźników produktywności produkcji[Diagnosis of losses positions in manufacturing process and construction of production productivity indicators] / Marcin MIGZA // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 88. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dobór kart kontrolnych Shewharta i interpretacja sygnałów z procesu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego[The selection of Shewhart control charts and process signals interpretation on the example of the manufacturing company] / Marcin MIGZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. — ISBN: 978-83-935421-4-7. — S. 287–293. — Bibliogr. s. 293. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of world CSR trends / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 78

 • keywords: CSR, GRI, environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00058, s. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3EqikT [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000058

8
 • Estimating the cost of capital for mining sector enterprises / J. Jezioro, M. MIGZA // W: Majbutnè – audit : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Krivij Rìg, 27 listopada 2013 r. : tezi dopovìdej / redkol. M. L. Krapivko,  V. Â. Nucìnov ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Krivorìz'kij ekonomìčnij ìnstitut, DVNZ «Krivorìz'kij nacìonal'nij unìversitet», Oblìkovo-ekonomičnij fakul'tet. Kafedra oblìku, analìzu, auditu ì admìnìstruvannâ pìdprièmstv GMK, Dnìpropetrovs'ke teritorìal'ne vìddìlennâ Spìlki auditorìv ukraïni. — Krivij Rìg : Vid. R. A. Kozlova, 2013. — S. 143–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja jakości wyrobu w ujęciu filozofii Six Sigma[The concept of product quality according to the Six Sigma philosophy] / Marcin MIGZA // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 162–169. — Bibliogr. s. 168–169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Lean Six Sigma methodology / Marcin MIGZA // W: QUAERE 2017 [Dokument elektroniczny] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 26. – 30. června 2017 Hradec Králové, Česká republika, Roč. 7 = QUAERE 2017 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : June 26–30, 2017, Hradec Králové, The Czech Republic, Vol. 7. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2017. — e-ISBN: 978-80-87952-20-7. — S. 43–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.

 • keywords: Six Sigma, lean manufacturing, Lean Six Sigma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe učreždenie Bysšego Professional'nogo Obrazovaniâ, Nacional'nyj Mineral'no-Syr'evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — Dod. ISBN 978-5-94211-723-8 (dla całości). — ISBN: 978-5-94211-724-5. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w PolscePossibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, ciągłe doskonalenie, lean management

  keywords: lean management, mining company, continuous improvement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR[The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-2-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR[The evaluation of the visual quality control system using the GRR analysis] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: XII Sesja naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością : Kraków, 22–24.04.2015 : materiały konferencyjne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-6-2. — S. 14. — Pełny tekst W: Wybrane aspekty zarządzania jakością [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 34–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40. — ISBN 978-83-940189-2-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optymalizacja procesu zarządzania produkcją z wykorzystaniem algorytmu DMAICImproving of production management system with the use of DMAIC algorithm / Marcin MIGZA // W: MMK 2015 [Dokument elektroniczny] : Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 14.–18. prosince 2015 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 6 = MMK 2015 : international Masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 14–18, 2015, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference : vol. 6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. — 1 dysk optyczny. — Toż pod adresem: {http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2015.pdf} [dostęp: 2016-02-25]. — e-ISBN: 978-80-87952-12-2. — S. 1981-1990. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1989–1990, Abstr.

 • słowa kluczowe: Six Sigma, doskonalenie procesów, DMAIC, procesy produkcyjne

  keywords: Six Sigma, production processes, DMAIC, process improvements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie[Practical application of selected tools of quality management in business processes improving] / Marcin MIGZA, Konrad Marszalik // W: Kształtowanie rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesławy Załogi, Jacka Woźniaka i Wioletty Weredy. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014. — ISBN: 978-83-7938-035-0. — S. 284–294. — Bibliogr. przy rozdz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. - Autorstwo rozdziałów i afiliacje w Wykazie autorów (s. [335])

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Product and service quality in Six Sigma methodology / Marcin MIGZA // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 3035–3039. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3039, Abstr.

 • keywords: Six Sigma, quality management, product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Production and import of energy - Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00057, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/KF4Sti [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000057

19
 • Production and import of energy – Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 127

 • keywords: energy policy, energy production, energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Regional differences in demand for coal as a basis for development of a product distribution model for mining companies in the individual customers segmentRegionalne zróżnicowanie popytu na węgiel kamienny jako podstawa do opracowania modelu dystrybucji produktu przedsiębiorstwa górniczego w segmencie odbiorców indywidualnych / Roman MAGDA, Paweł BOGACZ, Tadeusz FRANIK, Maciej CELEJ, Marcin MIGZA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 761–780. — Bibliogr. s. 779–780. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93651/PDF/10267-Volume59_Issue3-13_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, segment odbiorców indywidualnych, pojemność rynku, model dystrybucji, marketing relacyjny

  keywords: coal, relationship marketing, demand, market capacity, distribution model, individual customers segment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0053

21
 • SPC methods application in measurement system stability and BIAS studyZastosowanie metod statystycznej kontroli procesów w badaniu stabilności i dokładności systemu pomiarowego / Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: Od tradycji do współczesności : współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — Konferencja pod takim samym tytułem odbyła się 16-17.03.2017 w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej. — ISBN: 978-83-63370-08-4. — S. 102–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: statystyka, MSA, dokładność pomiaru, metrologia, BIAS, analiza systemu pomiarowego, SPC, statystyczna kontrola procesu

  keywords: metrology, statistics, MSA, SPC, BIAS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises / Marek KĘSEK, Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 67

 • keywords: coal mining, Six Sigma, Lean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • The impact of lean management tools on internal logistics of production plant / Marcin MIGZA, Sylwia LORENC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 168

 • keywords: lean manufacturing, Kanban, pull system, push system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: