Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Pawluk, mgr inż.

poprzednio: Grzywa

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, * Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56866276900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of fly ash from biomass in suspension technologies
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255
2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania właściwości odpadów energetycznych ze spalania biomasy : streszczenie
  AutorzyAleksandra PAWLUK
  ŹródłoZagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — S. 354
3
4
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of grinding process on the level of leaching of the contaminants from the fly ashes from incineration of biomass
  AutorzyAleksandra PAWLUK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 81
5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEffect of grinding process on the level of leachability of the contaminants from the fly ashes from incineration of biomass
  AutorzyAleksandra PAWLUK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00072, s. 1–4
6
 • [referat, 2015]
 • TytułImplementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 138
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInternal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9578–9584
8
 • [referat, 2015]
 • TytułInternal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 95
9
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułLokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soli
  AutorzyDušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 281–284
10
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPaliwa alternatywne z odpadów komunalnych
  AutorzyKlaudia Wygoda, Aleksandra PAWLUK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2015 nr 31, s. 273–279
11
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułPopioły lotne ze spalania biomasy w technologiach górniczych : streszczenie
  AutorzyAleksandra PAWLUK
  ŹródłoZagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — S. 355
12
 • [referat, 2016]
 • TytułPossibility of use of fly ash from solid biomass combustion as a material to backfill underground mining
  AutorzyPAWLUK A.
  ŹródłoV Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — S. 67
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułProperties of fly ash from agro-forestry biomass combustion in the aspect of their use in mining technology
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Piotr KASPRZYK, Dušan TERPÁK
  ŹródłoMining Science. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 23–30
14
 • [referat, 2014]
 • TytułThe influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow
  AutorzyAleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 80
15
16
 • [referat, 2016]
 • TytułThe research on leachability of contaminants from fly ashes
  AutorzyPAWLUK A.
  ŹródłoV Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — S. 68
17
18
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułUboczne produkty spalania biomasy jako materiał do podsadzki zestalanej : streszczenie
  AutorzyAleksandra PAWLUK
  ŹródłoZagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — S. 356
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ rozwoju norm emisji spalin EURO na emisję zanieczyszczeń powietrza z pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyAleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4310–4314
20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułWykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego w technologiach górniczych
  AutorzyDušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 285–288
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZastosowanie metody SWOT-AHP-PSS, jako narzędzia logistyki w doborze optymalnej strategii
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9904–9913
23
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w technologiach zawiesinowych
  AutorzyAleksandra GRZYWA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 36
24
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w technologiach zawiesinowych
  AutorzyAleksandra GRZYWA
  ŹródłoDokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 nr 4, s. 183–185
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego
  AutorzyAgnieszka NOWAK, Aleksandra PAWLUK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 45–52