Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Pięk, mgr inż.

poprzednio: Raś

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56503715900

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Azotanowe czujniki potencjometryczne z warstwą stałego kontaktu o mieszanym przewodnictwie
2
 • Carbon black as a glassy carbon electrode modifier for high sensitive melatonin determination
3
 • Carbon black as a modification layer for high sensitive melatonin determination
4
 • Comparison of influence of used nanomaterials on ${Na^+}$-ISEs parameters
5
 • Elektrody jonoselektywne typu all-solid-state modyfikowane nanomateriałami i TCNQ/NaTCNQ
6
 • High selective potentiometric sensor for determination of nanomolar con-centration of Cu(II) using a polymeric electrode modified by a graphene/7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane nanoparticles
7
 • Improving of nitrate sensors parameters by applying graphene-based intermediate layers
8
 • Potencjometryczne oznaczanie potasu za pomocą elektrod jonoselektywnych typu all-solid-state
9
 • Sensitive voltammetric determination of ethinyl estradiol on carbon black modified electrode
10
 • Use of the renewable mercury film electrode for sensitive determination of selected hormones
11
 • Woltamperometryczna analiza zawartości substancji aktywnych w popularnych lekach antykoncepcyjnych
12
 • Woltamperometryczne oznaczanie etynyloestradiolu na modyfikowanej elektrodzie węglowej
13
 • Wpływ składu membrany polimerowej na parametry analityczne sodowych elektrod jonoselektywnych
14
 • Wysokoczułe oznaczanie spironolaktonu na odnawialnej elektrodzie rtęciowej
15
 • Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu deksametazonu