Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Pięk, mgr inż.

poprzednio: Raś

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56503715900

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A simple way to modify selectivity of sodium sensitive electrodes by using organic conductive crystals
2
 • All-solid-state nitrate selective electrode with graphene/tetrathiafulvalene nanocomposite as high redox and double layer capacitance solid contact
3
 • All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black
4
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
5
 • All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene
6
 • Analiza zawartości potasu, sodu, magnezu i wapnia we krwi oznaczanych potencjometrycznie i spektrofotometrycznie
7
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
8
 • Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective $K^{+}$ and $Na^{+}$ electrodes
9
 • Azotanowa elektroda jonoselektywna modyfikowana tetratiafulwalenem
10
 • Azotanowe czujniki potencjometryczne z warstwą stałego kontaktu o mieszanym przewodnictwie
11
 • Carbon black as a glassy carbon electrode modifier for high sensitive melatonin determination
12
 • Carbon black as a modification layer for high sensitive melatonin determination
13
 • Carbon black supporting platinum nanoparticles as an intermediate layer in potassium selective electrodes
14
 • Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium
15
 • Comparison of influence of used nanomaterials on ${Na^+}$-ISEs parameters
16
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane nanocząstkami platyny osadzonymi w sadzy
17
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane sadzą do oznaczania jonów azotanowych
18
 • Effect of graphe addition to tetrahiafulvalene-contacted nitrate-selective electrodes
19
 • Electrochemical properties of solid contact ion selective electrodes modified with several nanomaterials
20
 • Electrochemical studies of solid-contact layers used in ion-selective electrodes
21
 • Elektrody jonoselektywne czułe na jony potasu modyfikowane nanomateriałami
22
 • Elektrody jonoselektywne typu all-solid-state modyfikowane nanomateriałami i TCNQ/NaTCNQ
23
 • Elektrody jonoselektywne typu solid-contact czułe na jony potasu
24
 • High selective potentiometric sensor for determination of nanomolar con-centration of Cu(II) using a polymeric electrode modified by a graphene/7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane nanoparticles
25
 • Improved nitrate sensing using solid contact ion selective electrodes based on TTF and its radical salt