Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Pięk, mgr inż.

poprzednio: Raś

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56503715900

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene
2
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
3
 • Analiza zawartości potasu, sodu, magnezu i wapnia we krwi oznaczanych potencjometrycznie i spektrofotometrycznie
4
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
5
 • Azotanowa elektroda jonoselektywna modyfikowana tetratiafulwalenem
6
 • Azotanowe czujniki potencjometryczne z warstwą stałego kontaktu o mieszanym przewodnictwie
7
 • Carbon black supporting platinum nanoparticles as an intermediate layer in potassium selective electrodes
8
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane nanocząstkami platyny osadzonymi w sadzy
9
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane sadzą do oznaczania jonów azotanowych
10
 • Effect of graphe addition to tetrahiafulvalene-contacted nitrate-selective electrodes
11
 • Electrochemical studies of solid-contact layers used in ion-selective electrodes
12
 • Elektrody jonoselektywne typu all-solid-state modyfikowane nanomateriałami i TCNQ/NaTCNQ
13
 • Elektrody jonoselektywne typu solid-contact czułe na jony potasu
14
 • Jednoczesne oznaczanie jonów $K^{+}, Na^{+},Cl^{-}, NO_{3}^{-}$ metodą potencjometryczną
15
 • Nitrate-selective potentiometric sensors with polymer-CB composites
16
 • Nowe nanomateriały do konstrukcji czujników potencjometrycznych
17
 • Parametry metrologiczne jonoselektywnych elektrod azotanowych typu solid contact z warstwą nanocząstek platyny osadzonych na sadzy
18
 • Potentiometric sensor platform
19
 • TCNQ-modified potentiometric solid-state sodium selective electrodes
20
 • Woltamperometryczne oznaczanie etynyloestradiolu na modyfikowanej elektrodzie węglowej
21
 • Wpływ składu membrany polimerowej na parametry analityczne sodowych elektrod jonoselektywnych
22
 • Wysokoczułe oznaczanie spironolaktonu na odnawialnej elektrodzie rtęciowej
23
 • Wysokoczułe woltamperometryczne metody oznaczania metali przejściowych
24
 • Zastosowanie potencjometrii do oznaczania jonów w wodach
25
 • Zastosowanie superhydrofobowego nanokompozytu w elektrodach jonoselektywnych typu solid-contact