Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Malata, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56574181000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły
2
 • Cechy fizyko-chemiczne wód źródeł w zlewni Potoku Rybnego (Babiogórski Park Narodowy)
3
 • Chemical composition of water sources in the north-west part of the massif Babia Góra
4
 • Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park Narodowy
5
 • Influence of Magura sandstone on the chemical composition of Babia Góra massif water
6
 • Krążenie wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry
7
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry
8
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry
9
 • Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego
10
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
11
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)
12
 • Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy)
13
 • Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej Góry
14
 • The impact of anthropopression on surface and groundwater in the Babiogorski National Park (South Poland)
15
 • Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne potoków Babiogórskiego Parku Narodowego