Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Malata, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56574181000Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15177
2018211
2017413
2016413
201522
2014321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15132
201822
201744
201644
201522
2014312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15141
201822
2017431
201644
201522
201433
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15213
201822
2017413
201644
2015211
201433
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1587
2018211
2017431
2016413
201522
2014312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1587
2018211
2017431
2016413
201522
20143121
 • Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej SołyPhysico-chemical characteristics of water and the ionic composition of the upper Soła / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropopresja, Soła, cechy fizykochemiczne wody

  keywords: anthropopressure, physicochemical properties of water, Soła

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

2
 • Cechy fizyko-chemiczne wód źródeł w zlewni Potoku Rybnego (Babiogórski Park Narodowy)[Physico-chemical characteristics of water springs in the Rybny Potok catchment (Babiogórski National Park)] / Małgorzata MALATA, Anna ANDRYCHOWICZ // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68

 • słowa kluczowe: woda, Babiogórski Park Narodowy, zlewnia, Potok Rybny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical composition of water sources in the north-west part of the massif Babia Góra / MALATA Małgorzata // W: World Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 3\textsuperscript{rd} young scientist conference : March 13–14, 2014, Poznań, Poland : book of abstracts / ed. Kasper Świdnicki ; Collegium Biologicum UAM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : CB UAM], [2014]. — 1 dysk Flash. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Carpathians, Babiogórski National Park, geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park NarodowyChemical properties of springwater in the Marków Potok catchment, Babiogórski National Park / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 10/2, s. 912–918. — Bibliogr. s. 918, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: water chemistry, springs, Babiogórski National Park, catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of Magura sandstone on the chemical composition of Babia Góra massif water / Małgorzata MALATA // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Krążenie wód podziemnych w południowej części masywu Babiej GóryThe circulation of groundwater in the southern part of the Babia Góra massif / Małgorzata MALATA // W: Z głębi Ziemi : materiały konferencyjne II studenckiej konferencji naukowej Geo-Flow : studencki przepływ wiedzy! : [13–15 listopada 2016, Kletno] / Studenckie Koło Naukowe Geologów Silesian. Politechnika Śląska. Instytut Geologii Stosowanej. — Gliwice : [Politechnika Śląska], 2016. — Na okł.: Z głębi Ziemi!. — ISBN: 978-83-65547-03-3. — S. 91–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry[Conceptual model of groundwater flow in the southern part of the Babia Góra Massif] / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej GóryConceptual model of groundwater flow in the southern part of the Babia Góra Massif / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: przepływ wód podziemnych, model pojęciowy, masyw Babiej Góry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku NarodowegoSeasonal physico-chemical changes of water springs in the Babiogórski National Park / Małgorzata MALATA // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2015 vol. 24 iss. 1, s. 26–39. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klimat, Babiogórski Park Narodowy, cechy fizyczno-chemiczne, źródło

  keywords: climate, Babiogorski National Park, physico-chemical characteristic, spring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland) / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49

 • słowa kluczowe: gips, zbiornik poeksploatacyjny, Gacki, niecka nidziańska

  keywords: gypsum, pit lake, Gacki, Nida basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)[Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland)] / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA // W: HP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12. — W publikacji błędne nazwisko autora: Kajetan d'Obryn. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy)The chemical composition of groundwater and surface water in the Świerszcz catchment area (Roztocze National Park) / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1319–1328. — Bibliogr. s. 1328, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/QX6n2H

 • keywords: chemical composition, groundwater, surface water, Roztocze National Park, Świerszcz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej GóryWater chemistry of streams on the south slope Babia Góra Mt / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 1644-3586. — 2017 z. 148, s. 81–106. — Bibliogr. s. 104–106, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Babiogórski Park Narodowy, zmienność czasowa i przestrzenna, potoki górskie, parametry fizykochemiczne wód

  keywords: Babiogórski National Park, variability in time-space, mountain streams, physical and chemical parameters of water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20833113PG.17.004.6272

14
 • The impact of anthropopression on surface and groundwater in the Babiogorski National Park (South Poland) / Małgorzata MALATA, Adam POSTAWA, Grzegorz MALINA, Jacek MOTYKA // W: AquaConSoil Lyon 2017 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 26–30 June 2017, Lyon, France : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2017]. — S. 336. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.aquaconsoil.org/assets/abstractband-acs_2017_06-29.pdf [2017-07-03]. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology, PL

 • keywords: tourism, springs, fertilizers, the Babiogórski National Park, streams, biogens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne potoków Babiogórskiego Parku NarodowegoSelected physico-chemical properties of streams Babia Góra National Park / Małgorzata MALATA // Słupskie Prace Geograficzne ; ISSN 1641-8468. — 2014 nr 11, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: potok, klimat, Babiogórski Park Narodowy, parametry fizyczno-chemiczne

  keywords: stream, Babiogórski National Park, climate, physico-chemical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: