Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Juśko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Badania porowatości głowy kości udowej człowieka jako wskaźnik osteoporozy
2
 • Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki Sztoły
3
 • Chemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland)
4
 • Dopływy wody do olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu w ujęciu historycznym
5
 • Pionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)
6
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)
7
8
 • Problem of water supply in the Carpathian Flysch the example of the village Kłodne
9
 • Problems with the use of numerical models in water management the Outer Carpathians (Flysch)
10
 • Ryzyko wykorzystania modeli numerycznych do identyfikacji zasobów wodnych w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zewnętrzne)
11
 • Water chemical composition characteristic in the upper part of the Sztoła River
12
13
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy
14
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy