Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3674-340X

ResearcherID: brak

Scopus: 57194506631
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania konwergencji jako podstawa analizy numerycznej zmian parametrów pozniszczeniowych skał warunku Hoeka-Browna wynikających z eksploatacji ścianowej oraz oceny wielkości naprężeń poziomych : [abstrakt]
  AutorzyŁukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 50–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułGeomechanical and mineralogical characterization of Krosno sandstones (Outer Carpathians, South Poland)
  AutorzyGrzegorz MACHOWSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 677–685
 • keywords: mineralogical composition, Outer Carpathians sandstones, rock brittleness, sandstone mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.085

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModelling the small throw fault effect on the stability of a mining roadway and its verification by in situ investigation
  AutorzyMAŁKOWSKI Piotr, OSTROWSKI Łukasz, Bachanek Piotr
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 10 iss. 12 art. no. 2082, s. 1–21. — tekst: http://www.mdpi.com/1996-1073/10/12/2082/pdf
 • keywords: numerical calculations, in situ measurements, fault, roadway convergence, roadway stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en10122082

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2015 R. 66 nr 1, s. 33–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego poddanego obciążeniom statycznym i dynamicznym na podstawie obliczeń numerycznych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoGZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — S. 22–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułOptymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOptymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 3, s. 48–57
 • słowa kluczowe: obliczenia MES, badania laboratoryjne, wpływ wody na wytrzymałość skał, eksploatacja z łatą węgla

  keywords: laboratory investigations, FEM calculations, exploitation with a roof coal, the water influence on the rock strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułStateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznych : [abstrakt]
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek
  ŹródłoGZN2017 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2017 : obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań : Ustroń, 4–6 października 2017 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2017]. — S. 20–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 63–72
 • keywords: fault, floor heaving, roadway convergence, roadway stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0006

13
14
15
 • [referat, 2014]
 • TytułThe phenomenon boiling of the floor in the mine excavations, depending on the depth of excavation and strength of the rocks that surround them
  AutorzyAgnieszka GRABIEC, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 39
 • keywords: displacement, convergence, numerical models, boiling on the floor, the strength of the rocks, stability of excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWartość współczynnika emph{MR} (modulus ratio) dla skał spągowych o zmiennej wilgotności w kopalniach węgła kamiennego
  AutorzyŁukasz OSTROWSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2016 R. 67 nr 7–8, s. 484–492
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ frontu eksploatacji na konwergencję wyrobiska przyścianowego
  AutorzyŁukasz OSTROWSKI
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 58–59
 • słowa kluczowe: wypiętrzanie spągu, wyrobisko korytarzowe, konwergencja pionowa, konwergencja pozioma, ściana, chodnik przyścianowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułWpływ metodyki wyznaczania modułu sprężystości liniowej na jego wartości dla skał osadowych w próbie jednoosiowego ściskania : [streszczenie]
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoXXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ uskoków o małych zrzutach na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań kopalnianych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek
  ŹródłoXL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ właściwości mechanicznych skał otaczających wyrobisko korytarzowe na zjawisko wypiętrzania spągu
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 12, s. 78–90
 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obliczenia numeryczne, wypiętrzanie spągu, własności mechaniczne skał

  keywords: numerical calculations, mechanical properties of rocks, floor upheaval, dog headings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego
  AutorzyŁukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 nr 3, s. 28–38
 • słowa kluczowe: wypiętrzanie spągu, zawodnienie skał, konwergencja wyrobiska korytarzowego

  keywords: floor heaving, water rock mass, roadway convergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego : [abstrakt]
  AutorzyŁukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI
  ŹródłoXXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — S. 73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: