Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3674-340X

ResearcherID: brak

Scopus: 57194506631
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analysis of Young's modulus for Carboniferous sedimentary rocks and its relationship with uniaxial compressive strength using different methods of modulus determination
2
 • Badania konwergencji jako podstawa analizy numerycznej zmian parametrów pozniszczeniowych skał warunku Hoeka-Browna wynikających z eksploatacji ścianowej oraz oceny wielkości naprężeń poziomych
3
 • Convergence monitoring as a basis for numerical analysis of changes of rock-mass quality and Hoek-Brown failure criterion parameters due to longwall excavation
4
 • Geomechanical and mineralogical characterization of Krosno sandstones (Outer Carpathians, South Poland)
5
 • Modelling the small throw fault effect on the stability of a mining roadway and its verification by in situ investigation
6
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego
7
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego poddanego obciążeniom statycznym i dynamicznym na podstawie obliczeń numerycznych
8
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych
9
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych
10
 • Stateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznych
11
 • Stateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznych
12
 • The impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine
13
 • The impact of the mineral composition of Carboniferous claystones on the water-induced changes of their geomechanical properties
14
 • The methodology for the young modulus derivation for rocks and its value
15
 • The phenomenon boiling of the floor in the mine excavations, depending on the depth of excavation and strength of the rocks that surround them
16
 • Wartość współczynnika \emph{MR} (modulus ratio) dla skał spągowych o zmiennej wilgotności w kopalniach węgła kamiennego
17
 • Wpływ frontu eksploatacji na konwergencję wyrobiska przyścianowego
18
 • Wpływ metodyki wyznaczania modułu sprężystości liniowej na jego wartości dla skał osadowych w próbie jednoosiowego ściskania
19
 • Wpływ uskoków o małych zrzutach na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań kopalnianych
20
 • Wpływ właściwości mechanicznych skał otaczających wyrobisko korytarzowe na zjawisko wypiętrzania spągu
21
 • Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego
22
 • Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego