Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Owińska, dr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5936-4288 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55989939900

PBN: 5e7093c9878c28a0473b0b2e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
2
 • Cross-linked polysiloxanes – materials for a variety of applications
3
 • Functionalization of polyhydromethylsiloxane with nitrogen-containing organic compounds
4
5
 • Macromonomers as a novel way to investigate and tailor silicon-oxycarbide-based materials obtained from polymeric preceramic precursors
6
 • Modelowe reakcje hydrosililowania związków organicznych zawierających atom azotu małocząsteczkowymi wodorosiloksanami
7
 • Novel solid silicon oxycarbide unmodified carbon nanotube composite coating: structure, topography and mechanical properties
8
 • Pd-containing $Si-C-N-O$ systems prepared by preceramic polymer route: physicochemical and catalytic properties
9
 • Raman spectroscopic studies of Polymer Derived Ceramics in the form of protective coatings for SOFCs' interconnects
10
 • Reakcje hydrosililowania związków organicznych zawierających atom azotu polimetylowodorosiloksanem
11
 • Sieci polisiloksanowe zawierające atomy azotu
12
 • Skręty zwrotne w peptydach i białkach
13
 • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
14
 • Synthesis and characterization of poly(methylhydrosiloxane) and its copolymers
15
 • Synthesis and conformational studies of small peptides based on middle sized ring lactams
16
 • Synthesis and spectroscopic characterization of symmetrically functionalized dodecaphenyl-POSS with sterically hindered alkylaromatics