Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Kwak, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5748-1410

ResearcherID: brak

Scopus: 56711282300Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3781316
2018954
20179324
20169423
20158134
2014211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem371423
2018918
2017936
2016963
2015826
201422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem37343
2018981
2017981
201699
2015871
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem37730
2018945
2017936
201699
201588
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem372710
2018972
2017972
2016972
2015853
2014211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem372710
2018972
2017972
2016972
2015853
20142111
2
 • Badania i wizualizacja technologii odlewniczej w epoce brązu na podstawie ceramicznych i kamiennych form z Legnicy z ul. SpokojnejThe studies and visualisation of casting technology in the Bronze Age on the basis of ceramic and stone moulds found in Legnica at Spokojna Street / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dominik Ścibior, Zofia KWAK // W: Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka, Tomasza Stolarczyka ; Muzeum Miedzi w Legnicy. — Legnica : Muzeum Miedzi, 2016. — ISBN: 978-83-88155-62-8. — S. 109–128. — Bibliogr. s. 126–127, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Casting technology experiment and computer modeling of ornaments from Bronze Age / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. S. SUCHY, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 3, s. 1329–1337. — Bibliogr. s. 1336–1337. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2018/31.pdf

 • keywords: modeling, copper alloys, investment casting technology, lost-wax casting, archeometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123808

4
 • Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: non-destructive testing, casting mould, reconstruction, archaeometallurgy, XRF, lost-wax molding, computer visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka struktury i technologii produkcji wyrobów metalowych z PuckaStructural characteristics and manufacturing technology of metal products in Puck / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ireneusz SULIGA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Zofia KWAK // W: Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. — (Źródła Archeologiczne do Dziejów Pucka = Archäologische Quellen zur Geschichte Pucks = Archaeological Sources to the Hitory of Puck). — ISBN: 978-83-61376-23-1. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 259–260, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3Porównanie wpływu chłodzenia zanurzeniowego oraz mikrostrumieniowego przy przesycaniu na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne odlewniczego siluminu podeutektycznego typu AlSi7Mg0.3 / Edward Czekaj, Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 3, s. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rfh0023.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.3/mafe.2017.43.3.153.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, stopy aluminium, przesycanie, badania metalograficzne, sztuczne starzenie, mikrostrumieniowe chłodzenie, chłodzenie zanurzeniowe

  keywords: mechanical properties, heat treatment, cast aluminum alloys, quenching, metallographic research, artificial aging, micro-jet cooling, immersion cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.3.153

7
 • Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in GrzybianyModelowanie komputerowe do wizualizacji oraz rekonstrukcja geometryczna zabytków z pracowni odlewniczej Grzybiany / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Tomasz Stolarczyk, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Mieszko TENEROWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.1/mafe.2015.41.1.45.pdf

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, modelowanie komputerowe, brąz, metoda wytapianych modeli, archeometalurgia, wizualizacje 3D

  keywords: casting, bronze, computer modelling, archaeometallurgy, 3D visualization, lost-wax method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.1.45

8
 • Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous castingZależności między właściwościami mechanicznymi wybranych stopów aluminium serii 7xxx otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr., Streszcz.. — Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka – dod. afiliacja: Historical Layers Research Centre, Krakow. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2016.42.1/mafe.2016.42.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, jakość wlewków, odlewanie półciągłe, stopy Al-Zn-Mg-Cu

  keywords: mechanical properties, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2016.42.1.69

9
 • Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu[Casting moulds and a description of Bronze Age casting processes] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Edward Czekaj // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 37–62. — Bibliogr. s. 60–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Intelligent ways of selection of chemical composition and heat treatment parameters of new $Al-Zn-Mg-Cu$ alloys for the responsible construction elements / Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Krzysztof Saja, Zofia KWAK, Piotr Dudek, Piotr Długosz, Paweł Darłak // W: MCC 1st : international conference on Metal, Ceramics and Composites : 14–16 September 2017, Varna, Bulgaria : book of abstracts / eds. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev ; Technical University Varna, Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies ”Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre ; Foundry Research Institute. — Kraków : Foundry Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-944902-6-3. — S. 58

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, materials characterization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Investment casting of ornaments in the bronze age : computer modelling based analysis / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49

 • keywords: bronze, computer modelling, investment casting, XRF, lost-wax method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Metallurgical slags as traces of a 15th century copper smelter / A. GARBACZ-KLEMPKA, M. WARDAS-LASOŃ, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 2, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BGUqh5

 • keywords: copper, environment protection, silver, lead, archaeometallurgy, environment pollution, metallurgy of copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0045

14
 • Microstructure and mechanical properties of 7XXX series aluminum alloys obtained by semi-continuous casting / Zofia Weronika KWAK // W: Junior Euromat 2018 [Dokument elektroniczny] : FEMS Junior EUROMAT : the main event for young materials scientists : 8–12 July 2018, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest : AKCongress], [2018]. — S. 15–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/euromat/JuniorEuromat2018_Bookofabstracts.pdf [2018-07-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Microstructure of selected 7xxx series aluminium alloys obtained by semi-continuous castingMikrostruktura wybranych stopów aluminium otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 3, s. 221–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, XRD, jakość wlewków, stopy Al-Zn-Mg-Cu, odlewanie półciągłe, skład fazowy badany dyfrakcją rentgenowską SEM-EDS

  keywords: microstructure, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting, micro-structural analysis aith scanning electron microscope with included SEM-EDS, phase composition by X-Ray Diffraction (XRD)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrostruktura i mechaniczne właściwości stopów aluminium serii 7xxx otrzymanego metodą półciągłego odlewania[Microstructure and mechanical properties of 7xxx series aluminum alloys obtained by Direct Chill (DC) casting] / Zofia KWAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 213–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pracownia metalurga kultury łużyckiej w Kamieńcu, pow. Toruń : wyniki badań nad procesem odlewniczym ozdób obręczowych z zastosowaniem stopów modelowych[The workshop of the Lusatian culture metalworker in Kamieniec, Toruń district : the research results of casting hoop ornaments using model alloys] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Łukasz Kowalski, Jacek Gackowski, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 47–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Quality index – a way of illustrating diversified properties of a heat-treated Al-Zn-Mg-Cu aluminium alloys depending on homogenization parameters / Zofia KWAK, Edward Czekaj, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Toż na dysku Flash w części: Young Researchers' Seminar

 • keywords: heat treatment, homogenization, innovative foundry technologies and materials, quality index, Al-Zn-Mg-Cu alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Quality index of AlSi7Mg0.3 silumin from the perspective of refining methods / Edward Czekaj, Z. KWAK, A. GARBACZ-KLEMPKA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 257–258. — Bibliogr. s. 258. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: refining, quality index, cast aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters / E. Czekaj, J. ZYCH, Z. KWAK, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/aZkLPu

 • keywords: heat treatment, innovative foundry technologies and materials, Al-Si alloy, quality index, jet cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Reconstruction of the casting technology in the Bronze Age on the basis of investigations and visualisation of casting moulds / A. GARBACZ-KLEMPKA, Z. KWAK, P. L. ŻAK, M. SZUCKI, D. Ścibor, T. Stolarczyk, K. Nowak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 184–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, archaeometallurgy, XRF, tin bronze, casting moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0113

22
 • Reconstruction of the casting technology of prehistoric bronze ornaments worked with the lost-wax technique on the bases of metal science analyses, computer modelling and model alloys / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Józef Szczepan SUCHY, Zofia KWAK, Jacek Gackowski, Łukasz Kowalski, Szymon Rosołowski, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 361–362. — Bibliogr. s. 362. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: computer modelling, archaeometallurgy, tin bronzes, lost-wax casting, bronze age

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • The metallographic characterization of cast products on the examples from the middle ages / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Michał Starski // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/10.pdf} [2015-12-21]

 • keywords: non-destructive testing, casting, copper alloys, SEM-EDS, X-ray Fluorescence (XRF)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: