Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Szymański, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57189219262

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • A new method for limiting the fragmentation phenomenon in local reinforced composite castings
2
 • Aluminum base in situ reinforced by TiC nanoparticles via casting process designed for automotive application
3
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicates
4
 • Badania możliwości zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS w monitorowaniu korozji mikrobiologicznej w instalacjach geotermalnych
5
 • Biodegradowalne materiały polimerowe
6
 • Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśle
7
 • Celuloza i jej pochodne – zastosowanie w przemyśle
8
 • Composite castings reinforced by TiC particles
9
 • Composite layer fabricated in situ in steel castings
10
 • Composite layer reinforced by TiC particles fabricated in situ in steel castings
11
 • Composite layer TiC - Fe fabricated in situ in steel casting
12
 • Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous casting
13
 • Crosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation
14
 • Detection of nitrates(V) and sulfates(VI) by UV-Vis spectrophotometry method in used green sand bonded by bentonite with modified starch addition
15
 • Effect of moderator of SHS reaction TiC on microstructure and properties local zone composite fabrication in steel casting
16
 • Electron microscopy studies of Fe/TiC composite zones produced \emph{in situ} using different forms of carbon
17
 • Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym
18
 • Hardness and wear resistance of TiC-Fe-Cr locally reinforcement produced in cast steel
19
 • Improvement of TiC/Fe in situ composite layer formation on the surface of Fe-based castings
20
 • Kompozyty o osnowie metalowej (MMCs) jako materiały odporne na ścieranie
21
 • Local composite reinforcement type TiC/FeCr fabricated in situ in blade casting
22
23
 • Locally reinforcement $TiC-Fe$ type produced in situ in castings
24
 • Lokalne wzmocnienia kompozytowe otrzymywane z użyciem preform
25