Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Wanat-Milaniak, mgr inż.

poprzednio: Wanat

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wyników pomiarów kontrolnych realizowanych na zaporze Besko
  AutorzyMagdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1124–1133
 • słowa kluczowe: pomiary kontrolne, zapora, szczelinomierz, periodogram

  keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract]
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoICEEC 2014 : 5textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities
  AutorzyM. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoInternational Journal of Chemical and Environmental Engineering. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352
 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEksperymentalne zastosowanie analizy falkowej do oceny bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych
  AutorzyMagdalena WANAT
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1117–1123
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, analiza falkowa, zapora

  keywords: wavelet analysis, safety, dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułFiltracja w rejonie lewego przyczółka Zapory Dębe
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT
  ŹródłoAQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014. — S. 43–46
 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2013]
 • TytułKlasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory Solina
  AutorzyM. WANAT, T. Bruzda, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoZasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKlasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory Solina
  AutorzyM. WANAT, L. OPYRCHAŁ, T. BRUZDA
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [275]–288
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułNowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie]
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoBliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2014]
 • TytułPeriodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 106
 • keywords: feeler, periodogram, DAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPeriodogram jako metoda interpretacji wyników pomiarów z monitoringu obiektów hydrotechnicznych
  AutorzyLeszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4746–4755
 • słowa kluczowe: szczelinomierz, periodogram, zapory

  keywords: dam, feeler, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPorównanie wyników analizy przemieszczeń względnych dla zapory Besko i Solina
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoInżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — S. 70–89
 • słowa kluczowe: przemieszczenie, zapora, szczelinomierz, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2013]
 • TytułProblem wydatku urządzeń upustowych
  AutorzyL. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT
  ŹródłoZasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułProblem wydatku urządzeń upustowych
  AutorzyL. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [311]–321
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułRola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody : [streszczenie]
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoBliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2015 vol. 24 iss. 3, s. 249–256
 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, zbiorniki wodne, obiekty hydrotechniczne

  keywords: environmental protection, water reservoirs, hydrotechnical structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułThe use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams : [abstract]
  AutorzyMonika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoICEEC 2014 : 5textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams
  AutorzyM. ŁĄGIEWKA, M. WANAT, L. OPYRCHAŁ
  ŹródłoInternational Journal of Chemical and Environmental Engineering. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 353–357
 • keywords: filtration, thermomonitoring, thermal vision, earthen dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułZapora w Pieczyskach - interpretacja wyników pomiarów kontrolnych
  AutorzyMagdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoAQUA 2015 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 28 i 29 maja 2015, Płock : XXXV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2015. — S. 58–62
 • słowa kluczowe: zapora, periodogram, piezometr

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie metody periodogramu w klasyfikacji wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zapory Solina
  AutorzyMagdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ
  ŹródłoAQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014. — S. 77–82
 • słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram, pochyłomierz, wahadło

  cyfrowy identyfikator dokumentu: