Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Wanat-Milaniak, mgr inż.

poprzednio: Wanat

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem203107
20155113
201412273
2013321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem201352
201555
20141275
2013312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20164
201555
20141284
201333
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2020
201555
20141212
201333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20119
201555
20141257
2013312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20137
201555
20141275
20133121
 • Analiza wyników pomiarów kontrolnych realizowanych na zaporze BeskoAnalysis of the results of control measurements performed on the Besko dam / Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1124–1133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1133, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary kontrolne, zapora, szczelinomierz, periodogram

  keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-60, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities / M. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eksperymentalne zastosowanie analizy falkowej do oceny bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznychExperimental use of a wavelet analysis to assess the safety of hydrotechnical facilities / Magdalena WANAT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1117–1123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1123, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, analiza falkowa, zapora

  keywords: wavelet analysis, safety, dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Filtracja w rejonie lewego przyczółka Zapory DębeFiltration through the left abutment of The Dębe Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — Leszek Opyrchał – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: termowizja, filtracja, termomonitoring, zapora ziemna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaClassification of measurements of pendulums and clinometers of Solina dam / M. WANAT, T. Bruzda, L. OPYRCHAŁ // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaThe classification of measurement results of pendulums and inclinometers on the example of the Solina dam / M. WANAT, L. OPYRCHAŁ, T. BRUZDA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [275]–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie][New methods interpretations of control measurements performed on hydrotechnical facilities] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Periodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 106

 • keywords: feeler, periodogram, DAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Periodogram jako metoda interpretacji wyników pomiarów z monitoringu obiektów hydrotechnicznychPeriodogram as a method of interpretation the monitoring of hydrotechnical constructions results / Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4746–4755. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7454–4755, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szczelinomierz, periodogram, zapory

  keywords: dam, feeler, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie wyników analizy przemieszczeń względnych dla zapory Besko i Solina[Copmarison the results of the analysis of the relative displacement for Besko dam and Solina dam] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-70-9. — S. 70–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenie, zapora, szczelinomierz, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe issue of flow capacity of sluice devices / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe problem of the flow capacity of sink device / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [311]–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody : [streszczenie][The role of hydrotechnical structures on the conservation areas] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrodyThe role of hydrotechnical structures on the conservation areas / Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ, Magdalena WANAT // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2015 vol. 24 iss. 3, s. 249–256. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, zbiorniki wodne, obiekty hydrotechniczne

  keywords: environmental protection, water reservoirs, hydrotechnical structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams : [abstract] / Monika ŁĄGIEWKA, Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 42. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-61, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The use of thermovision in surveys of filtration through earthen dams / M. ŁĄGIEWKA, M. WANAT, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • keywords: filtration, thermomonitoring, thermal vision, earthen dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zapora w Pieczyskach - interpretacja wyników pomiarów kontrolnychThe dam in Pieczyska - interpretation of the results of control measurements / Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // W: AQUA 2015 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 28 i 29 maja 2015, Płock : XXXV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-925264-3-8. — S. 58–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapora, periodogram, piezometr

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie metody periodogramu w klasyfikacji wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zapory SolinaApplication periodogram method to classification of control measurements of the Solina dam / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram, pochyłomierz, wahadło

  cyfrowy identyfikator dokumentu: