Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Bonk, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3373-3430

ResearcherID: V-5448-2017

Scopus: 57189215736

PBN: 3961779

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów rejestrowanych podczas badań wyładowań niezupełnych
2
 • Analiza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętych
3
 • Analogowe i numeryczne modelowanie rozkładu natężenia pola elektrycznego w układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych
4
 • Application of Matlab software for determination of the energy absorption capacity of modern surge arresters depending on the number of absorbed current pulses
5
 • Application of the extended phase-resolved PD patterns for analysis of PD activity in epoxy resin insulation
6
 • Electric field stress determination tool for MV insulation system models
7
 • Influence of high current impulses and 50 Hz AC bursts on the temperature of low-voltage metal-oxide surge arresters
8
 • Influence of temperature and high-energy stresses on selected wideband characteristics of metal-oxide varistor parameters
9
 • Matlab application for study the distorted load current influence on low voltage circuit breakers breaking capacity
10
 • Measurements of gas pressure into the MV arc plasma environment
11
 • Mikroprocesorowy, dwukanałowy kilowoltomierz napięcia stałego
12
 • Modelowanie propagacji impulsów wyładowań niezupełnych w uzwojeniach transformatorów energetycznych z zastosowaniem stanowiska laboratoryjnego
13
 • Observation of electrical treeing processes in silicon insulation samples using of transformed PD phase-resolved patterns
14
 • Single-phase magnetic cores' faults diagnosis using FRA approach
15
 • Spektroskopia impedancyjna w badaniach właściwości ograniczników przepięć niskiego napięcia poddanych działaniu impulsowych narażeń energetycznych
16
 • System for gas pressure measurements in the arc plasma environment
17
 • Wpływ temperatury na parametry warystorów tlenkowych ograniczników przepięć niskiego napięcia badanych metodami spektroskopii impedancyjnej
18
 • Wyładowania niezupełne w wybranych układach modelowych oraz analiza numeryczna warunków polowych ich powstawania
19
 • Zastosowanie analizatora widma w badaniach diagnostycznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia bazujących na detekcji zaburzeń elektromagnetycznych
20
 • Zastosowanie systemu do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych w badaniach wysokonapięciowych układów izolacyjnych