Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Lachowicz, dr

poprzednio: Bielska

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9394-5297

ResearcherID: brak

Scopus: 57203964621

PBN: 3956623

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułA hybrid system for magnetic hyperthermia and drug delivery: SPION functionalized by curcumin conjugate
  AutorzyDorota LACHOWICZ, Agnieszka Kaczyńska, Roma WIRECKA, Angelika KMITA, Wojciech SZCZERBA, Anna BODZOŃ-KUŁAKOWSKA, Marcin SIKORA, Anna Karewicz, Szczepan Zapotoczny
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 11 iss. 12 art. no. 2388, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/12/2388/pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of toxicity and anticancer activity of micelles of sodium alginate-curcumin
  AutorzyAlicja Karabasz, Dorota LACHOWICZ, Anna Karewicz, Renata Mezyk-Kopeć, Krystyna Stalińska, Ewa Werner, Agnieszka Cierniak, Grzegorz Dyduch, Joanna Bereta, Monika Bzowska
  ŹródłoInternational Journal of Nanomedicine [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 14, s. 7249–7262. — tekst: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=52602
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBiocompatible and fluorescent superparamagnetic iron oxide nanoparticles with superior magnetic properties coated with charged polysaccharide derivatives
  AutorzyDorota LACHOWICZ, Agnieszka Szpak, Katarzyna E. Malek-Zietek, Mariusz Kepczynski, Robert N. Muller, Sophie Laurent, Maria Nowakowska, Szczepan Zapotoczny
  ŹródłoColloids and Surfaces. B, Biointerfaces. — 2017 vol. 150, s. 402–407. — tekst: https://goo.gl/jf9BSw
4
 • [przegląd , 2020]
 • TytułBiorefinery approach for aerogels
  AutorzyTatiana Budtova, [et al.], Angelika KMITA, Dorota LACHOWICZ, [et al.]
  ŹródłoPolymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 12, art. no. 2779, s. 1–63. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/12/12/2779/pdf
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChitosan-based nanocapsules of core-shell architecture
  AutorzyJoanna Szafraniec, Joanna Odrobińska, Dorota LACHOWICZ, Gabriela Kania, Szczepan Zapotoczny
  ŹródłoPolimery. — 2017 vol. 62 nr 7–8, s. 509–515
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCoacervate thermoresponsive polysaccharide nanoparticles as delivery system for piroxicam
  AutorzyDorota LACHOWICZ, Agnieszka Kaczyńska, Anna BODZOŃ--KUŁAKOWSKA, Anna Karewicz, Roma WIRECKA, Michał SZUWARZYŃSKI, Szczepan Zapotoczny
  ŹródłoInternational Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 21 iss. 24 art. no. 9664, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/24/9664/pdf
8
 • [referat, 2014]
 • TytułConjugate of curcumin and alginate as a kind of ”pro-drug” – physicochemical
  AutorzyDorota LACHOWICZ, Anna Karewicz, Maria Nowakowska
  ŹródłoNanostructural polymeric thin films and capsules workshop : 24.10.2014, Kraków : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 21
9
 • [referat, 2014]
 • TytułConjugate of curcumin and chondroitin sulfate as a kind of ”pro-drug” – physicochemical and biological characterization
  AutorzyDorota BIELSKA, Anna Karewicz, Maria Nowakowska
  ŹródłoPolymat60 : Silesian meetings on polymer materials under the auspices of European Polymer Federation : 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : Zabrze, June 30 – July 1, 2014 / Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Scieces. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials, [2014]. — S. 69
10
 • [referat, 2014]
 • TytułConjugation of curcumin onto polygalacturonic acid enhances its aqueous solubility and stability
  AutorzyDorota BIELSKA, Anna Karewicz, Maria Nowakowska
  ŹródłoYES 2014 : 5th Young European Scientists workshop : 07–11 September 2014, Cracow, Poland : workshop programme & book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2014]. — S. 57
11
 • [referat, 2020]
 • TytułDecomposition of zinc ferrite nanoparticles with different ratio of Zn/Fe
  AutorzyAngelika KMITA, Jan ŻUKROWSKI, Juliusz KUCIAKOWSKI, Marianna MARCISZKO-WIĄCKOWSKA, Antoni ŻYWCZAK, Marta GAJEWSKA, Dorota LACHOWICZ, Marcin SIKORA
  ŹródłoItalian school on magnetism [Dokument elektroniczny] : V edition : 3–7 February 2020, Rome : book of abstracts. — [Rome : Italian Magnetism Association], [2020]. — S. [1], ID-044
12
13
 • [referat, 2019]
 • TytułEvolution of the magnetic structure and chemical composition in spinel zinc oxide nanoparticles as a result of high-temperature exposure
  AutorzyAngelika KMITA, Jan ŻUKROWSKI, Juliusz KUCIAKOWSKI, Antoni ŻYWCZAK, Marianna MARCISZKO, Marta GAJEWSKA, Dorota LACHOWICZ, Marcin SIKORA
  ŹródłoICFPM19 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Fine Particle Magnetism : 26textsuperscript{th} to 31textsuperscript{st} May 2019, Gijón, Spain / eds. Montserrat Rivas, Jesús A. Blanco, Pedro Gorria. — [Spain : University of Oviedo], [2019]. — S. 145
14
 • [referat, 2019]
 • TytułFerrite nanoparticles characterization by X-ray Photoelectron Spectroscopy coupled with Gas Cluster Ion Beam
  AutorzyRoma WIRECKA, Dorota LACHOWICZ, Mateusz M. MARZEC, Marta GAJEWSKA, Andrzej BERNASIK
  ŹródłoANM 2019 : 14th International conference on Advanced Nanomaterials ; 7th International conference on Advanced graphene materials ; 7th International conference on Hydrogen energy ; 5th International conference on Advanced magnetic and spintronics materials ; 3rd International conference on Advanced polymer materials and nanocomposites ; 2nd International conference on Advanced nanoelectronics and organic light emitting diodes [Dokument elektroniczny] : 17-19 July 2019, Aveiro, Portugal : [abstract book]. — [Portugal : s. n.], [2019]. — S. [1]
15
 • [referat, 2018]
 • TytułFerrite nanoparticles for potential applications in magnetic hyperthermia
  AutorzyAngelika KMITA, Marta Stolińska, Dorota LACHOWICZ, Katarzyna NOWICKA, Antoni ŻYWCZAK, Juliusz KUCIAKOWSKI, Marcin SIKORA
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 43
16
 • [referat, 2019]
 • TytułFrom magnetic hybrid hydrogels based on natural polymer to magnetic aerogels-promising materials with various applications
  AutorzyAngelika KMITA, Marta Stolińska, Dorota LACHOWICZ, Katarzyna NOWICKA, Antoni ŻYWCZAK, Katarzyna BERENT, Juliusz KUCIAKOWSKI, Marcin SIKORA
  ŹródłoAerogels processing, modelling and environmental-driven applications : 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} October 2019, Coimbra, Portugal : book of abstracts. — [Coimbra : Universidade de Coimbra], [2019]. — S. 35
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułGradient of zinc content in core-shell zinc ferrite nanoparticles – precise study on composition and magnetic properties
  AutorzyDorota LACHOWICZ, Roma WIRECKA, Weronika Górka-Kumik, Mateusz Marek MARZEC, Marta GAJEWSKA, Angelika KMITA, Jan ŻUKROWSKI, Marcin SIKORA, Szczepan Zapotoczny, Andrzej BERNASIK
  ŹródłoPhysical Chemistry Chemical Physics. — 2019 vol. 21 iss. 42, s. 23473–23484. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/cp/c9cp03591e?page=search
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułHomogeneous embedding of magnetic nanoparticles into polymer brushes during simultaneous surface-initiated polymerization
  AutorzyWeronika Górka, Tomasz Kuciel, Paula Nalepa, Dorota LACHOWICZ, Szczepan Zapotoczny, Michał SZUWARZYŃSKI
  ŹródłoNanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 9 iss. 3 art. no. 456, s. 1–11. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/9/3/456/pdf
20
 • [referat, 2019]
 • TytułHybrid carrageenan aerogel with responses to the change of magnetic fields for the potential biological application
  AutorzyD. LACHOWICZ, A. KMITA, A. ŻYWCZAK, K. BERENT, M. SIKORA, M. SZUWARZYŃSKI, A. Karewicz
  ŹródłoAerogels processing, modelling and environmental-driven applications : 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} October 2019, Coimbra, Portugal : book of abstracts. — [Coimbra : Universidade de Coimbra], [2019]. — S. 40
21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułIntelligent hybrid hydrogel with responses to the change of magnetic fields for the potential biological application
  AutorzyD. LACHOWICZ, A. KMITA, A. ŻYWCZAK, K. BERENT, A. BERNASIK, M. SIKORA, M. SZUWARZYŃSKI, S. Zapotoczny
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 46–47
23
 • [referat, 2020]
 • TytułMagnetic resonance thermometry by nuclear relaxation in the presence of copper-zinc superparamagnetic paricles
  AutorzyJ. H. Hankiewicz, A. KMITA, J. Stroud, D. LACHOWICZ, Z. J. Celiński, M. PRZYBYLSKI
  ŹródłoINTERMAG Americas 2020 [Dokument elektroniczny] : May 4–8, Montréal, Canada : abstracts book. — [Canada : IEEE Magnetics], [2020]. — S. 1388
24
 • [referat, 2019]
 • TytułMultifunctional inorganic polymers with magnetic zinc ferrite nanoparticles for potential application in metal casting
  AutorzyA. KMITA, J. KUCIAKOWSKI, D. LACHOWICZ, J. ŻUKROWSKI, D. DROŻYŃSKI, A. ŻYWCZAK, M. GAJEWSKA, M. SIKORA
  ŹródłoFrontiers in polymer science [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium : 5–8 May 2019, Budapest, Hungary. — [Amsterdam : Elsevier], [2019]. — S. [1]
25
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNanoczątki ferrytu manganu do potencjalnych zastosowań w hipertermii magnetycznej
  AutorzyAngelika KMITA, Marta Stolińska, Antoni ŻYWCZAK, Dorota LACHOWICZ, Katarzyna NOWICKA, Henryk FIGIEL, Marcin SIKORA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii. — 2017 vol. 14 S1, s. 11–12