Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa
  AutorzyNatalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. — 2014 z. 12, s. 45–56
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, list prezesa zarządu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułIntegrated reporting as a tool for communicating with stakeholders – advantages and disadvantages
  AutorzyIwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 06004, s. 1–7
 • keywords: integrated reporting, organization reporting, communication with stakeholders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183506004

3
 • [referat, 2017]
 • TytułIntegrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages
  AutorzyIwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułIntegrated reporting as modern tool of communication with stakeholders
  AutorzyIwona Matuszyk, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 19-21 aprelâ 2017 g. : sbornik naučnyh trubov, čast' I / red. V. L. Truško [et al.]. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2017. — S. 61–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułKorzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ, Iwona MATUSZYK
  Źródło"Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30
  AutorzyNatalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. — 2015 z. 14, s. 39–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułModel biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 91–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułModel biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — S. 23–33
 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość organizacji, raport zintegrowany

  keywords: business model, organization reporting, integrated report

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.02

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułModel biznesu w raportowaniu zintegrowanym
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoWyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 32–51
 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, ujawnienia na temat modelu biznesu

  keywords: business model, integrated reporting, business model disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.03

10
11
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułModel biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Marcin Kowalewski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 36–52
 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie

  keywords: reporting, business model, integrated reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2015.398.03

12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułPomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoBudżetowanie – dziś i jutro / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 30–46
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, pomiar CSR, raportowanie społeczne, wytyczne dotyczące raportowania

  keywords: corporate social responsibility, measurement of CSR, social reporting, guidelines for reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRaportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 147–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRaport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 111–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułRozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2014 nr 29, s. 33–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja, raportowanie społeczne, CSR, pomiar społecznej odpowiedzialności, GRI

  keywords: corporate social responsibility, communication, social reporting, CSR, measurement of corporate social responsibility, GRI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSpołecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 9–22
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja, raportowanie społeczne, pomiar społecznej odpowiedzialności, GRI

  keywords: corporate social responsibility, communication, measurement of CSR, social reporting, GRI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 137–151
 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, CFP, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, mierniki dokonań

  keywords: financial reporting, corporate social responsibility, CSR, CFP, the financial situation of the company, meters achievements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2016]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych
  AutorzyBogusława Bek-Gaik, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość i rewizja finansowa [Dokument elektroniczny] : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / pod red. Bronisława Micherdy. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 60–83
 • słowa kluczowe: raportowanie społeczne, sprawozdawczość zintegrowana, praktyka raportowania zintegrowanego

  keywords: social reporting, integrated reporting, integrated reporting practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułUjawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 5, s. 37–52
 • słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdawczość zintegrowana, ujawnienia na temat modelu biznesu, analiza treści publikacji

  keywords: content analysis, business model, integrated reporting, Business Model Disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2015 nr 73, s. 151–165
 • słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność, wyniki finansowe, miary dokonań, wpływ CSR

  keywords: corporate social responsibility, CSR, financial results, measure the achievements, the impact of CSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ, Iwona Matuszyk
  ŹródłoKomp'ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ [Dokument elektroniczny] : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï molodih včenih, aspìrantìv ta studentìv : 10–12 kvìtnâ 2017 roku, Ìvano-Frankìvs'k, Ukraïna / naukovì redaktori L. B. Petrišin, P. Lebkovs'kij. — Ìvano-Frankìvs'k : Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2017. — S. 194–199
 • słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, komunikacja z interesariuszami, XBRL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
  AutorzyNatalia KALANDYK, Paweł Kalandyk, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 543–552
 • słowa kluczowe: rewizja finansowa, badanie sprawozdań finansowych, NewConnect

  keywords: financial audit, NewConnect

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2015.77-55