Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, dr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 296123

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa
  AutorzyNatalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. — 2014 z. 12, s. 45–56
2
 • [referat, 2017]
 • TytułIntegrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages
  AutorzyIwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 113
3
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułIntegrated reporting as a tool for communicating with stakeholders – advantages and disadvantages
  AutorzyIwona MATUSZYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 06004, s. 1–7
4
 • [referat, 2017]
 • TytułIntegrated reporting as modern tool of communication with stakeholders
  AutorzyIwona Matuszyk, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 19-21 aprelâ 2017 g. : sbornik naučnyh trubov, čast' I / red. V. L. Truško [et al.]. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2017. — S. 61–64
5
 • [referat, 2017]
 • TytułKorzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ, Iwona MATUSZYK
  Źródło"Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [1]
6
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30
  AutorzyNatalia KALANDYK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. — 2015 z. 14, s. 39–49
7
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułModel biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 91–109
8
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułModel biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — S. 23–33
9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułModel biznesu w raportowaniu zintegrowanym
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoWyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 32–51
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModel biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 201-214. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6856/26827.pdf
11
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułModel biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Marcin Kowalewski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 36–52
12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułPomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoBudżetowanie – dziś i jutro / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 30–46
13
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRaport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 111–145
14
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRaportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 147–196
15
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułRozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2014 nr 29, s. 33–39
16
 • [referat, 2014]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
17
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSpołecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 9–22
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 137–151
19
 • [referat, 2016]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 93
20
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych
  AutorzyBogusława Bek-Gaik, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoSprawozdawczość i rewizja finansowa [Dokument elektroniczny] : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / pod red. Bronisława Micherdy. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 60–83
21
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2016 nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, s. 767–783. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-767.pdf
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułUjawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 5, s. 37–52
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2015 nr 73, s. 151–165
24
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
  AutorzyBartosz RYMKIEWICZ, Iwona Matuszyk
  ŹródłoKomp'ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ [Dokument elektroniczny] : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï molodih včenih, aspìrantìv ta studentìv : 10–12 kvìtnâ 2017 roku, Ìvano-Frankìvs'k, Ukraïna / naukovì redaktori L. B. Petrišin, P. Lebkovs'kij. — Ìvano-Frankìvs'k : Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2017. — S. 194–199
25
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
  AutorzyNatalia KALANDYK, Paweł Kalandyk, Bartosz RYMKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 543–552