Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, dr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 296123

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Badanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa
2
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages
3
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders – advantages and disadvantages
4
 • Integrated reporting as modern tool of communication with stakeholders
5
 • Korzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
6
 • Metody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30
7
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
8
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
9
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
10
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
11
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
12
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki
13
 • Raport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania
14
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
15
 • Rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
16
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
17
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
18
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań
19
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
20
 • Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych
21
 • Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
22
 • Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce
23
 • Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek
24
 • Wykorzystanie standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
25
 • Zmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect