Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Rymkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8413-1654

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badanie związków pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a sytuacją finansową przedsiębiorstwa
2
 • Integrated reporting and sustainable development reporting – comparison of guidelines IIRC and GRI G4
3
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders - advantages and disadvantages
4
 • Integrated reporting as a tool for communicating with stakeholders – advantages and disadvantages
5
 • Integrated reporting as modern tool of communication with stakeholders
6
 • Korzyści wynikające z zastosowania standardu XBRL w sprawozdawczości zintegrowanej
7
 • Metody ujawniania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przez spółki WIG30
8
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
9
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
10
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
11
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
12
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
13
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki
14
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych
15
 • Rachunek kosztów i korzyści działań społecznie odpowiedzialnych jako narzędzie wspierające koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym
16
 • Raport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania
17
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz inne raporty uzupełniające raport roczny spółki w praktyce sprawozdawczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
18
 • Rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
19
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
20
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
21
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań
22
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
23
 • Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych
24
 • Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
25
 • Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce