Wykaz publikacji wybranego autora

Damian Zięba, mgr inż.

doktorant

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzf, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55777364900

PBN: 3998993

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułChemical composition of atmospheric aerosols collected in Krakow agglomeration
  AutorzyNatasza Dobrowolska, Przemysław Furman, Natalia Guzik, Alicja SKIBA, Damian ZIĘBA, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Katarzyna STYSZKO
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 30
2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułChemical composition of atmospheric aerosols collected in Krakow agglomeration
  AutorzyAlicja SKIBA, Przemysław FURMAN, Justyna DURAK, Natasza Dobrowolska, Natalia Guzik, Damian ZIĘBA, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Katarzyna STYSZKO
  ŹródłoKnowledge, technology and society [Dokument elektroniczny] : AGH ISC 2018 : [AGH International Student Conference : Kraków, 10–12 October 2018] / sci. ed. Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 43–51
3
 • [referat, 2019]
 • TytułDeciphering spatial and temporal patterns of nitrate in a groundwater - dominated agricultural catchment
  AutorzyDamian ZIĘBA, Przemysław WACHNIEW, Dominika Bar-Michalczyk, Anna ŻUREK
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
4
 • [referat, 2016]
 • TytułDownstream changes of water quality in a lowland river due to groundwater inflows
  AutorzyDamian ZIĘBA, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tomasz MICHALCZYK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK, Przemysław WACHNIEW, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
5
 • [referat, 2016]
 • TytułGroundwater transit time distribution and transfer of nitrates from soils to river network
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Marek DULIŃSKI, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
6
 • [referat, 2017]
 • TytułIdentification of nitrate origin in groundwater by measurements of $delta^{15}N$ and $delta^{18}O$ and $N_{2}$ excess
  AutorzyDamian ZIĘBA, Joanna Najman, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 248
7
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKompleksowa ocena udziału głównych ognisk w zanieczyszczeniu azotanami wód podziemnych w obszarze zlewni Kocinki jako potencjalna wytyczna dla efektywnej gospodarki zasobami wodnymi
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Joanna Najman, Jarosław KANIA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 75–83
8
 • [referat, 2015]
 • TytułMonitoring atmosferycznych stężeń wybranych gazów śladowych $(CO_{2}, CH_{4}, N_{2}O, SF_{6}, CO, H_{2})$ na stacji Kasprowy Wierch w Tatrach
  AutorzyŁukasz CHMURA, Jarosław NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Michał GAŁKOWSKI, Jakub BARTYZEL, Damian ZIĘBA, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoNauka Tatrom [Dokument elektroniczny]. T. 3, Człowiek i środowisko : materiały V konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 24–26 września 2015 roku / red. Anna Chrobak, Tomasz Zwijacz-Kozica. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015. — S. 19–29
9
 • [referat, 2015]
 • TytułNitrogen and phosphorus in the sediments and waters in rivers of Kocinka catchment
  AutorzyDominika BAR, Michał NĘDZKA, Katarzyna SROKA, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  ŹródłoSolving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 56
10
 • [referat, 2015]
 • TytułNitrous oxide emissions from soils in southern Poland under various tillage conditions
  AutorzyMichał GAŁKOWSKI, Damian ZIĘBA, Klaudia Ciaciek, Jarosław NĘCKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2015 : Vienna, Austria, 12–17 April 2015 : abstracts & programme. — [Vienna : s. n.], [2015]. — S. [1]
11
 • [referat, 2018]
 • TytułNutrient retention in a remediated stream – evaluation of a tracer experiment with $^{15}N$, $^{32}P$ and $^3H$
  AutorzyJoakim Riml, Ida Morén, Anders Wörman, Damian ZIĘBA, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 84
12
 • [referat, 2019]
 • TytułObecność 1,3,5-trifenylobenzenu we frakcji PM10 pyłu zawieszonego pobranego w aglomeracji krakowskiej
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Przemysław FURMAN, Alicja SKIBA, Magdalena Kistler, Anna Kasper-Giebl, Damian ZIĘBA
  ŹródłoOchrona powietrza w teorii i praktyce : XI konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 październik 2019 r. : książka poszerzonych abstraktów / pod red. Marianny Czaplickiej, [et al.] ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019. — S. 41–42
13
 • [referat, 2019]
 • TytułOccurrence of PAHs and new tracer of polyethylene plastic combustion, 1,3,5-triphenylbenzene im PM10 collected in residential area of Krakow agglomeration, South Poland
  AutorzyPrzemysław FURMAN, Katarzyna STYSZKO, Alicja SKIBA, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Damian ZIĘBA
  Źródło12textsuperscript{th} ICCPA [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} International Conference on Carbonaceous Particles in the Atmosphere : 03–06.04.2019, Vienna (Austria) : abstract book. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. 48
14
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOcena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.]
  ŹródłoAktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — S. 75–81
15
 • [referat, 2018]
 • TytułPolycyclic aromatic hydrocarbons and endocrine disrupting chemicals in ambient particles from southern Poland, and their potential health impact
  AutorzySTYSZKO K., SKIBA A., SAMEK L., FURMAN L., ZIĘBA D., Kistler M., Kasper-Giebl A., Konduracka E.
  ŹródłoDioxin 2018 [Dokument elektroniczny] : 38textsuperscript{th} international symposium on Halogenated persistent organic pollutants & 10textsuperscript{th} international PCB workshop : 26–31 August 2018, Kraków : abstracts book. — Gdańsk : Gdańsk University Press, 2018. — S. 1001
16
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułPolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) associated with PM10 collected in Wadowice, South Poland
  AutorzyAlicja SKIBA, Katarzyna STYSZKO, Przemysław FURMAN, Natasza Dobrowolska, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Damian ZIĘBA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 02007, s. 1–10. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02007.pdf
17
 • [referat, 2018]
 • TytułPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) associated with PM10 from small city of Krakow agglomeration
  AutorzyAlicja SKIBA, Katarzyna STYSZKO, Przemysław Furman, Natasza Dobrowolska, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Damian ZIĘBA
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 109
18
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRedukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego dostarczonych do Bałtyku przez wody podziemne i powierzchniowe : projekt Soils2Sea
  AutorzyGrzegorz MALINA, Przemysław WACHNIEW, Anna ŻUREK, Dominika BAR, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Jarosław KANIA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoRemediacja, rekultywacja i rewitalizacja / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — S. 213-224
19
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRegional representativeness of ${CH_{4}}$ and ${N_{2}O}$ mixing ratio measurements at high-altitude mountain Station Kasprowy Wierch, Southern Poland
  AutorzyJarosław M. NĘCKI, Michał GAŁKOWSKI, Łukasz CHMURA, Christoph Gerbig, Mirosław ZIMNOCH, Damian ZIĘBA, Jakub BARTYZEL, Wojciech Wołkowicz, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoAerosol and Air Quality Research. — 2016 vol. 16 no. 3 spec. iss., s. 568–580. — tekst: http://aaqr-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Doi.php?id=9_AAQR-15-05-SIMtS-0357&v=16&i=3&m=3&y=2016
20
21
 • [referat, 2015]
 • TytułThe influence of groundwater on streamflow and on water quality in a lowland catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR, Marcin JASZCZUR, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 463
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe influence of groundwater on streamflow and on water quality in a lowland catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR, Marcin Jaszczur, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 476
23
 • [referat, 2014]
 • TytułTransport i transformacje biogenów w glebach, wodach podziemnych i powierzchniowych – projekt SOILS2SEA
  AutorzyDominika BAR, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 47
24
 • [referat, 2017]
 • TytułTwo dimensions of nitrate pollution management in an agricultural catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW [et al.], Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tomasz MICHALCZYK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna J. ŻUREK [et al.]
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
25
 • [referat, 2018]
 • TytułTwo dimensions of nitrate pollution management in an agricultural catchment
  AutorzyP. WACHNIEW, [et al.], D. BAR-MICHALCZYK, J. KANIA, G. MALINA, T. MICHALCZYK, K. RÓŻAŃSKI, S. WITCZAK, D. ZIĘBA, A. J. ŻUREK, [et al.]
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 47