Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Ronduda, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułOcena jakości metalurgicznej żeliwa sferoidalnego w oparciu o analizę termiczną ATAS
  AutorzyMarek RONDUDA, Artur ZACZYŃSKI, Kamil SCHMALENBERG
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena jakości metalurgicznej żeliwa sferoidalnego w oparciu o analizę termiczną ATAS
  AutorzyM. RONDUDA, A. ZACZYŃSKI, K. SCHMALENBERG
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 103–108
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułSposób oceny skuteczności zabiegu wernikularyzacji żeliwa szarego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, Nowak Adam, RONDUDA Marek, SOKOLNICKI Marek
  DetailsInt.Cl.: C21C 1/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402727 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402727 z dn. 2013-02-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego  nr 17, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402727A1.pdf
4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób oceny skuteczności zabiegu wermikularyzacji żeliwa szarego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Adam Nowak, Marek RONDUDA, Marek SOKOLNICKI
  DetailsInt.Cl.: C21C 1/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221420 B1 ; Udziel. 2015-05-07 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.402727 z dn. 2013-02-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221420B1.pdf