Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mirski, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36158549500

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w łańcuchu wartości
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 78–79
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułDo Poles have distinguishing national traits?
  AutorzyMIRSKI Andrzej
  ŹródłoProblemi empìričnih doslìdžen' u psihologìï, vip. 12. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — S. 142–151
3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułEdukacja dialogu a wspólna przestrzeń intencjonalna
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoPedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. — S. 31–48
4
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułEvolutionary concepts of creativity
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoMìžnarodnì čelpanìvs'kì psihologo-pedagogìčnì čitannâ : (u ramkah VII mižnarodnogo festivalû «Sbìt psihologìï: osvìta, nauka, innovacìï»). — [Ukraïna : s. n.], cop. 2017. — S. 355–370
5
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułGlobalne zarządzanie środowiskiem a innowacje ekologiczne
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. — S. 54–65
6
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułInnowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — S. 140–152
7
 • [referat, 2013]
 • TytułOcena okresowa w zarządzaniu administracją szkoły wyższej : streszczenie
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
8
 • [monografia, 2016]
 • TytułPedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie
  Autorzyred. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej MIRSKI
  DetailsKraków : Akademia Ignatianum, 2016. — 260 s.
9
 • [referat, 2018]
 • TytułPsychologiczne aspekty kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 80
10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSocial and cognitive aspects of children's play
  AutorzyMIRSKI Andrzej
  ŹródłoViŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs'kogo osvìtn'ogo prostoru. Dod. 1 do vip. 36 t. 6 (66), Psihologo-pedagogìčnì ta organìzacìjnì umovi zaprovadžennâ êvropejs'kih standartìv viŝoï osvìti v Ukraïnì ; Osvìta. Kul'tura. Globalìzacìâ: vikliki s'ogodennâ ; Ìntegracìjnìj potencìal sučasnoï osvìti: geopolìtičnì, rinkovì ta ekzistencìjnì važelì vplivu. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — S. 220–228
11
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułStrategie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1921. Organizacja i Zarządzanie. — 2014 z. 74 Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji, s. 557–568. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z74/4_8_Mirski_A_po_recenzji_doc.pdf
12
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułTerritorial marketing and brand building of local government unit
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoLocal government in selected Central and Eastern European Countries : experiences, reforms and determinants of development / ed. by Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. — S. 375–390
13
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułZarządzanie innowacyjnością w „sieci wiedzy i innowacji” przedsiębiorstw
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoGospodarka w sieciach relacji / pod red. Romana Sobieckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. 85–95
14
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułZarządzanie kreatywnością, twórczością oraz innowacyjnością w instytucji edukacyjnej
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoTwórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. — Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014. — S. 93–114
15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułZarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnej
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoPedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek – przestrzeń edukacyjna – personalizm / red. nauk. Elżbieta Włodek. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2015. — S. 17–35
16
 • [monografia, 2013]
 • TytułZarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie kultury : [monografia]
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwo Wzorek, cop. 2013. — 427 s.
17
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułZarządzanie prorozwojową zmianą w przedsiębiorstwie a procesy innowacji
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, cop. 2015. — S. 258–268
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZarządzanie ryzykiem nadużywania internetu w organizacjach oświatowych
  AutorzyAndrzej MIRSKI
  ŹródłoKultura i Wychowanie [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : Międzynarodowe Elektroniczne Czasopismo Naukowe. — 2015 nr 9, s. 168–183
19