Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mirski, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36158549500

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w łańcuchu wartościInnovative, environmental and social aspects in the value chain / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 78–79. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, łańcuch wartości przedsiębiorstwa, oświecona maksymalizacja wartości

  keywords: environmental protection, innovation, corporate social responsibility, the company's value chain, enlightened maximization of value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Do Poles have distinguishing national traits? / MIRSKI Andrzej // W: Problemi empìričnih doslìdžen' u psihologìï, vip. 12. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — ISBN: 978-966-2760-26-2. — S. 142–151. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Edukacja dialogu a wspólna przestrzeń intencjonalna[Education of dialog and common educational space] / Andrzej MIRSKI // W: Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. — (Zamień szare na złote). — ISBN: 978-83-7614-250-0. — S. 31–48. — Bibliogr. dla całości s. 247–260, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: edukacja, wspólna przestrzeń intencjonalna, współczesna szkoła, psychospołeczny i poznawczy rozwój

  keywords: education, common intentional space, modern school, psychosocial and cognitive development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evolutionary concepts of creativity / Andrzej MIRSKI // W: Mìžnarodnì čelpanìvs'kì psihologo-pedagogìčnì čitannâ : (u ramkah VII mižnarodnogo festivalû «Sbìt psihologìï: osvìta, nauka, innovacìï»). — [Ukraïna : s. n.], cop. 2017. — (Gumanìtarnij vìsnik Deržavnogo viŝogo navčalʹnogo zakladu "Pereâslav-Hmelʹnicʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Grigorìâ Skovorodi" ; ISSN 2308-5126 ; vip. 37, t. 1). — ISBN: 978-966-2760-59-0. — S. 355–370. — Bibliogr. s. 367–370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Globalne zarządzanie środowiskiem a innowacje ekologiczne[Global environmental management and ecological innovations] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. — ISBN: 978-83-941281-1-1. — S. 54–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz.. — A. Mirski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, innowacyjność, globalizacja, innowacje ekologiczne, globalne zarządzanie środowiskiem, globalizacja ekologiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa[Innovation and management of sustainable development of the company] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 140–152. — Bibliogr. s. 150–152, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, zasoby przedsiębiorstwa, odtwarzanie, innowacyjność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena okresowa w zarządzaniu administracją szkoły wyższej : streszczenieInterim evaluation in management of administrative staff in college and university : abstract / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ocena okresowa, administracja szkoły wyższej, Proces Boloński, jakość zarządzania

  keywords: interim evaluation, management of administrative staff, Bologna Process, the quality of management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie[Pedagogy and modern challenges] / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej MIRSKI. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. — 260 s.. — (Zamień szare na złote). — Bibliogr. s. 247–260. — ISBN: 978-83-7614-250-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Psychologiczne aspekty kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjnościPsychological aspects of creativity, entrepreneurship and innovation / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 80. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, przedsiębiorczość, przewaga konkurencyjna, kompetencje menedżerów i inżynierów, trening twórczości

  keywords: innovation, entrepreneurship, competitive advantage, competence of managers and engineers, creativity training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Social and cognitive aspects of children's play / MIRSKI Andrzej // W: Viŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs'kogo osvìtn'ogo prostoru. Dod. 1 do vip. 36 t. 6 (66), Psihologo-pedagogìčnì ta organìzacìjnì umovi zaprovadžennâ êvropejs'kih standartìv viŝoï osvìti v Ukraïnì ; Osvìta. Kul'tura. Globalìzacìâ: vikliki s'ogodennâ ; Ìntegracìjnìj potencìal sučasnoï osvìti: geopolìtičnì, rinkovì ta ekzistencìjnì važelì vplivu = Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — ISBN: 978-617-7009-28-2. — S. 220–228. — Bibliogr. s. 227–228. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Strategie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwemInnovation strategies in management of company / Andrzej MIRSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1921. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2014 z. 74 Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji, s. 557–568. — Bibliogr. s. 566–567, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — X konferencja naukowa „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z74/4_8_Mirski_A_po_recenzji_doc.pdf

 • słowa kluczowe: strategia, wiedza, informacja, tworzenie strategii, analiza strategiczna, implementacja strategii, dane, mądrość

  keywords: strategy, knowledge, data, information, strategy development, strategic analysis, implementation strategies, wisdom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Territorial marketing and brand building of local government unit / Andrzej MIRSKI // W: Local government in selected Central and Eastern European Countries : experiences, reforms and determinants of development / ed. by Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. — ISBN: 978-83-7784-850-0. — S. 375–390. — Bibliogr. s. 389–390, Abstr.

 • keywords: territorial marketing, public services, principles of marketing, urban marketing, city development, city strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zarządzanie innowacyjnością w „sieci wiedzy i innowacji” przedsiębiorstwManaging ff innovativeness in the ”network of knowledge and innovation” enterprises / Andrzej MIRSKI // W: Gospodarka w sieciach relacji / pod red. Romana Sobieckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-7702-872-8. — S. 85–95. — Bibliogr. s. 94–95, Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarządzanie kreatywnością, twórczością oraz innowacyjnością w instytucji edukacyjnejManagement of creativity and innovation in educational organization / Andrzej MIRSKI // W: Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. — Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014. — ISBN: 978-83-7549-191-3. — S. 93–114. — Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: simulation, creativity, innovation, creative education, creativity potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnejManagement of creativity in educational institutions / Andrzej MIRSKI // W: Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek – przestrzeń edukacyjna – personalizm / red. nauk. Elżbieta Włodek. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2015. — ISBN: 978-83-7614-208-1. — S. 17–35. — Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie, kreatywność, twórczość, innowacje pedagogiczne, proces dydaktyczny, stymulowanie kreatywności

  keywords: management, creativity, stimulating creativity, cultural output, pedagogical innovations, teaching process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie kultury : [monografia][Management of creativity in cultural enterprise : monograph] / Andrzej MIRSKI. — Kraków : Wydawnictwo Wzorek, cop. 2013. — 427 s.. — Bibliogr. s. 400–420. — ISBN: 978-83-937325-0-0. — Afiliacja AGH w erracie ; dod. afiliacja na s. okł.: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zarządzanie prorozwojową zmianą w przedsiębiorstwie a procesy innowacji[Management of development-oriented change in the enterprise and processes of innovation] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, cop. 2015. — ISBN: 978-83-930399-7-5. — S. 258–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, innowacyjność, zmiana prorozwojowa, współrozwój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarządzanie ryzykiem nadużywania internetu w organizacjach oświatowychRisk management of Internet addiction in educational organizations / Andrzej MIRSKI // Kultura i Wychowanie [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : Międzynarodowe Elektroniczne Czasopismo Naukowe ; ISSN 2083-2923. — 2015 nr 9, s. 168–183. — Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, Internet, uzależnienia behawioralne, uzależnienie od Internetu, fazy i typy uzależnienia od Internetu

  keywords: risk management, Internet, Internet addiction, behavioral addiction, phases and types of Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłychKnowledge and talent management, development of human resources and adult learning / Andrzej MIRSKI // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2014 nr 4 dod.: CD, s. 173–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przedsiębiorstwo, innowacyjność, zarządzanie talentami, doskonalenie kadr, uczenie się dorosłych, androgogika, twórczość

  keywords: knowledge management, creativity, innovation, enterprise, andragogy, talent management, training of human resources, adult learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: