Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mirski, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36158549500

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1921133
201822
201722
2016312
2015541
2014532
2013211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191333
201822
2017211
2016321
2015541
201455
2013211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19163
201822
2017211
201633
2015532
201455
201322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201822
201722
201633
201555
201455
201322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19613
201822
2017211
201633
2015514
201455
2013211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19163
201822
201722
201633
2015532
201455
20132111
 • Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w łańcuchu wartościInnovative, environmental and social aspects in the value chain / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 78–79. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, łańcuch wartości przedsiębiorstwa, oświecona maksymalizacja wartości

  keywords: environmental protection, innovation, corporate social responsibility, the company's value chain, enlightened maximization of value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Do Poles have distinguishing national traits? / MIRSKI Andrzej // W: Problemi empìričnih doslìdžen' u psihologìï, vip. 12. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — ISBN: 978-966-2760-26-2. — S. 142–151. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Edukacja dialogu a wspólna przestrzeń intencjonalna[Education of dialog and common educational space] / Andrzej MIRSKI // W: Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. — (Zamień szare na złote). — ISBN: 978-83-7614-250-0. — S. 31–48. — Bibliogr. dla całości s. 247–260, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: edukacja, wspólna przestrzeń intencjonalna, współczesna szkoła, psychospołeczny i poznawczy rozwój

  keywords: education, common intentional space, modern school, psychosocial and cognitive development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evolutionary concepts of creativity / Andrzej MIRSKI // W: Mìžnarodnì čelpanìvs'kì psihologo-pedagogìčnì čitannâ : (u ramkah VII mižnarodnogo festivalû «Sbìt psihologìï: osvìta, nauka, innovacìï»). — [Ukraïna : s. n.], cop. 2017. — (Gumanìtarnij vìsnik Deržavnogo viŝogo navčalʹnogo zakladu "Pereâslav-Hmelʹnicʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Grigorìâ Skovorodi" ; ISSN 2308-5126 ; vip. 37, t. 1). — ISBN: 978-966-2760-59-0. — S. 355–370. — Bibliogr. s. 367–370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Globalne zarządzanie środowiskiem a innowacje ekologiczne[Global environmental management and ecological innovations] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. — ISBN: 978-83-941281-1-1. — S. 54–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz.. — A. Mirski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, innowacyjność, globalizacja, innowacje ekologiczne, globalne zarządzanie środowiskiem, globalizacja ekologiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa[Innovation and management of sustainable development of the company] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 140–152. — Bibliogr. s. 150–152, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, zasoby przedsiębiorstwa, odtwarzanie, innowacyjność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena okresowa w zarządzaniu administracją szkoły wyższej : streszczenieInterim evaluation in management of administrative staff in college and university : abstract / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ocena okresowa, administracja szkoły wyższej, Proces Boloński, jakość zarządzania

  keywords: interim evaluation, management of administrative staff, Bologna Process, the quality of management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek - wartości - wychowanie[Pedagogy and modern challenges] / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej MIRSKI. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. — 260 s.. — (Zamień szare na złote). — Bibliogr. s. 247–260. — ISBN: 978-83-7614-250-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Psychologiczne aspekty kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjnościPsychological aspects of creativity, entrepreneurship and innovation / Andrzej MIRSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 80. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, przedsiębiorczość, przewaga konkurencyjna, kompetencje menedżerów i inżynierów, trening twórczości

  keywords: innovation, entrepreneurship, competitive advantage, competence of managers and engineers, creativity training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Social and cognitive aspects of children's play / MIRSKI Andrzej // W: Viŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs'kogo osvìtn'ogo prostoru. Dod. 1 do vip. 36 t. 6 (66), Psihologo-pedagogìčnì ta organìzacìjnì umovi zaprovadžennâ êvropejs'kih standartìv viŝoï osvìti v Ukraïnì ; Osvìta. Kul'tura. Globalìzacìâ: vikliki s'ogodennâ ; Ìntegracìjnìj potencìal sučasnoï osvìti: geopolìtičnì, rinkovì ta ekzistencìjnì važelì vplivu = Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space. — [Ukraïna : s. n.], cop. 2015. — ISBN: 978-617-7009-28-2. — S. 220–228. — Bibliogr. s. 227–228. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Strategie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwemInnovation strategies in management of company / Andrzej MIRSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1921. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2014 z. 74 Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji, s. 557–568. — Bibliogr. s. 566–567, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — X konferencja naukowa „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z74/4_8_Mirski_A_po_recenzji_doc.pdf

 • słowa kluczowe: strategia, wiedza, informacja, tworzenie strategii, analiza strategiczna, implementacja strategii, dane, mądrość

  keywords: strategy, knowledge, data, information, strategy development, strategic analysis, implementation strategies, wisdom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Territorial marketing and brand building of local government unit / Andrzej MIRSKI // W: Local government in selected Central and Eastern European Countries : experiences, reforms and determinants of development / ed. by Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2016. — ISBN: 978-83-7784-850-0. — S. 375–390. — Bibliogr. s. 389–390, Abstr.

 • keywords: territorial marketing, public services, principles of marketing, urban marketing, city development, city strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zarządzanie innowacyjnością w „sieci wiedzy i innowacji” przedsiębiorstwManaging ff innovativeness in the ”network of knowledge and innovation” enterprises / Andrzej MIRSKI // W: Gospodarka w sieciach relacji / pod red. Romana Sobieckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-7702-872-8. — S. 85–95. — Bibliogr. s. 94–95, Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarządzanie kreatywnością, twórczością oraz innowacyjnością w instytucji edukacyjnejManagement of creativity and innovation in educational organization / Andrzej MIRSKI // W: Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. — Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014. — ISBN: 978-83-7549-191-3. — S. 93–114. — Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: simulation, creativity, innovation, creative education, creativity potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnejManagement of creativity in educational institutions / Andrzej MIRSKI // W: Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek – przestrzeń edukacyjna – personalizm / red. nauk. Elżbieta Włodek. — Kraków : Akademia Ignatianum, 2015. — ISBN: 978-83-7614-208-1. — S. 17–35. — Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie, kreatywność, twórczość, innowacje pedagogiczne, proces dydaktyczny, stymulowanie kreatywności

  keywords: management, creativity, stimulating creativity, cultural output, pedagogical innovations, teaching process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie kultury : [monografia][Management of creativity in cultural enterprise : monograph] / Andrzej MIRSKI. — Kraków : Wydawnictwo Wzorek, cop. 2013. — 427 s.. — Bibliogr. s. 400–420. — ISBN: 978-83-937325-0-0. — Afiliacja AGH w erracie ; dod. afiliacja na s. okł.: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zarządzanie prorozwojową zmianą w przedsiębiorstwie a procesy innowacji[Management of development-oriented change in the enterprise and processes of innovation] / Andrzej MIRSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, cop. 2015. — ISBN: 978-83-930399-7-5. — S. 258–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, innowacyjność, zmiana prorozwojowa, współrozwój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarządzanie ryzykiem nadużywania internetu w organizacjach oświatowychRisk management of Internet addiction in educational organizations / Andrzej MIRSKI // Kultura i Wychowanie [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : Międzynarodowe Elektroniczne Czasopismo Naukowe ; ISSN 2083-2923. — 2015 nr 9, s. 168–183. — Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, Internet, uzależnienia behawioralne, uzależnienie od Internetu, fazy i typy uzależnienia od Internetu

  keywords: risk management, Internet, Internet addiction, behavioral addiction, phases and types of Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłychKnowledge and talent management, development of human resources and adult learning / Andrzej MIRSKI // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2014 nr 4 dod.: CD, s. 173–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przedsiębiorstwo, innowacyjność, zarządzanie talentami, doskonalenie kadr, uczenie się dorosłych, androgogika, twórczość

  keywords: knowledge management, creativity, innovation, enterprise, andragogy, talent management, training of human resources, adult learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: