Wykaz publikacji wybranego autora

Emilia Wildhirt, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the temperature distribution in the sample during the hot distortion parameter testing
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 245–246
2
 • [referat, 2018]
 • TytułCharakterystyka nowej generacji powłok ochronnych i ich wpływ na jakość warstwy wierzchniej odlewu
  AutorzyJadwiga Kamińska, Michał Angrecki, Aleksander Palma, Emilia WILDHIRT
  ŹródłoIII konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 12
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnika
  AutorzySt. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI
  ŹródłoTechnológ. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9
4
 • [referat, 2018]
 • TytułInternacjonalizacja polskich uczelni wyższych na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  AutorzyO. OKRZESIK, E. WILDHIRT
  ŹródłoÌnternacìonalìzacìâ viŝoï osvìti Ukraïni v umovah polìkul'turnogo svìtovogo prostopu: stan, problemi, perspektivi [Dokument elektroniczny] : materìali II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencii : Marìupol', 18–19 kvìtnâ 2018 roku. — Marìupol' : MDU, 2018. — S. 440–442
5
 • [referat, 2014]
 • TytułMetody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : streszczenie
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]
6
 • [referat, 2017]
 • TytułMetody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : abstrakt
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska, Michał Angrecki
  ŹródłoNowoczesne tworzywa odlewnicze przeznaczone do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych : 4–6 października 2017, Zakopane : materiały konferencyjne / Instytut Odlewnictwa. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, cop. 2017. — S. 25
7
 • [referat, 2014]
 • TytułModyfikacja odlewniczego spoiwa organicznego nanocząstkami ZnO
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Angelika KMITA, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA
  Źródło”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — S. 17–20
8
 • [referat, 2015]
 • TytułPowłoki ochronne i ich wpływ na deformację mas rdzeniowych w podwyższonych temperaturach
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA
  ŹródłoIX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 110
9
 • [referat, 2014]
 • TytułPraktyczne zastosowanie stopów $Pb-Sn$ w odlewnictwie artystycznym
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Gabriela SIKORA, Angelika KMITA
  Źródło”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — S. 83–90
10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułRewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki w kontekście badań archeologicznych i analiz znalezisk metalowych
  AutorzyAgnieszka Kaczmarczyk, Izabela Mianowska, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dariusz Szczepara, Emilia WILDHIRT
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 545–567
11
 • [referat, 2017]
 • TytułSelected properties of protective coatings applied to moulds and cores
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska
  ŹródłoICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 40
12
 • [referat, 2018]
 • TytułStudy of viscosity of water-and alcohol-based protective coatings
  AutorzyJarosław JAKUBSKI, Emilia WILDHIRT, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 145–146
13
 • [referat, 2015]
 • TytułThe artificial neural networks models with different structure used for green moulding sands quality control
  AutorzyJ. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT
  ŹródłoSpolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. [1–5]
14
 • [referat, 2017]
 • TytułThe effect of additive „B” on the properties of ${CO_2}$ - hardened foundry sands with hydrated sodium
  AutorzyJ. Kamińska, M. Angrecki, A. Palma, J. JAKUBSKI, E. WILDHIRT
  ŹródłoWspółpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 47
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe effect of additive "B" on the properties of $CO_{2}$-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate
  AutorzyJ. Kamińska, M. Angrecki, A. Palma, J. JAKUBSKI, E. WILDHIRT
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1637–1641. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2017/31.pdf
16
 • [referat, 2017]
 • TytułWłaściwości fizykochemiczne wodnych powłok ochronnych stosowanych na masy formierskie i rdzeniowe
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko, Jadwiga Kamińska, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoII konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017 : Kraków, 24 listopada 2017 r. : materiały konferencyjne / pod egidą Zarządu Głównego STOP. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 8
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ dodatku rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłoką ochronną
  AutorzyE. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 155–158
18
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem hot distortion : streszczenie
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem emph{hot distortion}
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 51–57
20
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ modyfikacji spoiw organicznych na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas samoutwardzalnych : streszczenie
  AutorzyE. WILDHIRT, B. HUTERA, A. KMITA, J. JAKUBSKI
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]
21
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ modyfikacji wybranych powłok ochronnych na przyczepność i ścieralność dla sypkich mas samoutwardzalnych ze spoiwem organicznym
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Tomasz Olejnik, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska
  ŹródłoIII konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 6–7
22
 • [referat, 2015]
 • TytułWpływ powłok ochronnych na deformację mas rdzeniowych w wysokiej temperaturze
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoIII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]
23
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ powłoki ochronnej na charakterystykę wysokotemperaturową mas II generacji
  AutorzyE. WILDHIRT, J. JAKUBSKI
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2015 z. 17, s. 175–180
24
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ rodzaju rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłokami ochronnymi
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 89
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko, Jadwiga Kamińska
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2018 vol. 58 iss. 2, s. 125–131. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/154035946558df4.pdf