Wykaz publikacji wybranego autora

Emilia Wildhirt, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analysis of the temperature distribution in the sample during the hot distortion parameter testing
2
 • Charakterystyka nowej generacji powłok ochronnych i ich wpływ na jakość warstwy wierzchniej odlewu
3
 • Deformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnika
4
 • Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
5
 • Metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze
6
 • Metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze
7
 • Modyfikacja odlewniczego spoiwa organicznego nanocząstkami ZnO
8
 • Powłoki ochronne i ich wpływ na deformację mas rdzeniowych w podwyższonych temperaturach
9
 • Praktyczne zastosowanie stopów $Pb-Sn$ w odlewnictwie artystycznym
10
 • Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki w kontekście badań archeologicznych i analiz znalezisk metalowych
11
 • Selected properties of protective coatings applied to moulds and cores
12
 • Study of viscosity of water-and alcohol-based protective coatings
13
 • The artificial neural networks models with different structure used for green moulding sands quality control
14
 • The effect of additive „B” on the properties of ${CO_2}$ - hardened foundry sands with hydrated sodium
15
 • The effect of additive "B" on the properties of $CO_{2}$-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate
16
 • Właściwości fizykochemiczne wodnych powłok ochronnych stosowanych na masy formierskie i rdzeniowe
17
 • Wpływ dodatku rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłoką ochronną
18
 • Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem hot distortion
19
 • Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem \emph{hot distortion}
20
 • Wpływ modyfikacji spoiw organicznych na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas samoutwardzalnych
21
 • Wpływ modyfikacji wybranych powłok ochronnych na przyczepność i ścieralność dla sypkich mas samoutwardzalnych ze spoiwem organicznym
22
 • Wpływ powłok ochronnych na deformację mas rdzeniowych w wysokiej temperaturze
23
 • Wpływ powłoki ochronnej na charakterystykę wysokotemperaturową mas II generacji
24
 • Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłokami ochronnymi
25
 • Wybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze