Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Czuma, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5642-713X połącz konto z ORCID

ResearcherID: Q-2212-2016

Scopus: 56928269900

PBN: 5e709298878c28a047398ac6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułActivated char from brown coals for carbon dioxide sorption
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka Dudzińska, Paweł BARAN, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 127
 • keywords: CO2, brown coal, char

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdditives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 3–10
 • keywords: fly ash, zeolites, hydrothermal synthesis additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorption of $CO_{2}$ on activated lignite
  AutorzyKubeł Maciej, ZARĘBSKA Katarzyna, CZUMA Natalia, SZCZUROWSKI Jakub, BARAN Paweł
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 7–8, 2018 / ed. by Philipp Hans, [et al.] ; TU Wien. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2018. — S. 94–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywacja popiołów lotnych
  AutorzyGabriela Radwańska, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Monika MOTAK
  ŹródłoPotencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 221–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu impregnacji związkami aminowymi karbonizatu węglowego na właściwości sorpcyjne względem $CO_{2}$
  AutorzyNatalia CZUMA
  ŹródłoIII sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 5
 • słowa kluczowe: adsorpcja, CO2, aminy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes
  AutorzyCZUMA Natalia, SARAPATA Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł
  ŹródłoNANOCON 2016 : 8textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : list of abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Czech Republic : AMOS repro Ltd., cop. 2016. — S. 133–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 121
 • keywords: fly ash, zeolites, fusion syntheisis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00010, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000010

10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibility of using MCM-41 mesoporous material from fly ash to remove NOx from waste gases
  AutorzyMichał Nowotarski, Bogdan SAMOJEDEN, Paweł BARAN, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 13–14, 2019, Wien / ed. by Katharina Ehrmann, [et al.]. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2019. — S. 88–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 119
 • keywords: CO2, fly ash, mineral carbonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbon derived materials for $CO_{2}$ capture out of flue gases
  AutorzyK. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, K. Klima
  ŹródłoDocumenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — S. 158–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułCatalytic and sorptive properties of silver-impregnated montmorillonite
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKI, A. Ślusarek, W. Staniuk, M. MOTAK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 181–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 202–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2020]
 • TytułChemiczna i mechaniczna modyfikacja popiołu lotnego w celu zbadania możliwości sorpcji
  AutorzyNatalia CZUMA, Anna Feliszewska, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • Tytuł$CO_{2}$ adsorption on activated brown coal impregnated with alcohol amines
  AutorzyP. BARAN, K. ZARĘBSKA, N. CZUMA
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 139–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułComplementary numerical analysis of the carbon dioxide adsorption properties of vermikulit and fly ash zeolites obtained by various methods
  AutorzyK. ZARĘBSKA, M. KWIATKOWSKI, M. MOTAK, N. CZUMA, J SZCZUROWSKI, P. BARAN
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 151–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2020]
 • TytułDetermination of calcium oxide content in modified fly ash
  AutorzyN. CZUMA, E. Bieszczad, W. Wróbel, P. BARAN, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — S. 511–515
 • keywords: fly ash, waste disposal, modifications, thermal treatment of waste, municipal solid waste incineration, waste incinerators, ecoincineration plants, calcium oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2020]
 • TytułDetermination of carbonates content in fly ashes from municipal waste incineration plant
  AutorzyN. CZUMA, D. Ciupek, J. Bator, K. CZERW, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — S. 516–519
 • keywords: fly ash, CaCO3, carbonates determination, municipal incineration of solid waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2019]
 • TytułEmisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2020]
 • TytułFly ash based geopolymers with insulation properties in the context of circular economy
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Piotr ZABIEROWSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Natalia CZUMA, Oliwia Ligęza, Paweł BARAN
  ŹródłoAdvanced construction and architecture 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 1textsuperscript{st} international scientific conference : September 23–25, 2020 : book of graphical abstracts / book ed. Sandra Krikštanavičiūtė. — [Kaunas] : Kaunas University of Technology, cop. 2020. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: