Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Czuma, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5642-713X połącz konto z ORCID

ResearcherID: Q-2212-2016

Scopus: 56928269900

PBN: 5e709298878c28a047398ac6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułActivated char from brown coals for carbon dioxide sorption
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka Dudzińska, Paweł BARAN, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 127
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdditives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 3–10
3
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorption of $CO_{2}$ on activated lignite
  AutorzyKubeł Maciej, ZARĘBSKA Katarzyna, CZUMA Natalia, SZCZUROWSKI Jakub, BARAN Paweł
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 7–8, 2018 / ed. by Philipp Hans, [et al.] ; TU Wien. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2018. — S. 94–95
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAdsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash
  AutorzyK. STYSZKO, J. SZCZUROWSKI, N. CZUMA, D. MAKOWSKA, M. Kistler, Ł. URUSKI
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Science and Technology. — 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506. — tekst: https://goo.gl/7R5bxt
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywacja popiołów lotnych
  AutorzyGabriela Radwańska, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Monika MOTAK
  ŹródłoPotencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 221–223
6
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu impregnacji związkami aminowymi karbonizatu węglowego na właściwości sorpcyjne względem $CO_{2}$
  AutorzyNatalia CZUMA
  ŹródłoIII sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 5
7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes
  AutorzyCZUMA Natalia, SARAPATA Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł
  ŹródłoNANOCON 2016 : 8textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : list of abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Czech Republic : AMOS repro Ltd., cop. 2016. — S. 133–134
8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 121
9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00010, s. 1–4
10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibility of using MCM-41 mesoporous material from fly ash to remove NOx from waste gases
  AutorzyMichał Nowotarski, Bogdan SAMOJEDEN, Paweł BARAN, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 13–14, 2019, Wien / ed. by Katharina Ehrmann, [et al.]. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2019. — S. 88–89
11
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 119
12
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbon derived materials for $CO_{2}$ capture out of flue gases
  AutorzyK. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, K. Klima
  ŹródłoDocumenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — S. 158–163
13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCarbon dioxide sorption properties of fly ash zeolites differentiated in case of synthesis process
  AutorzyN. CZUMA, J. SZCZUROWSKI, K. ZARĘBSKA, P. BARAN
  ŹródłoJournal of Organic & Inorganic Chemistry. — 2018 vol. 4, s. 38
14
 • [referat, 2018]
 • TytułCatalytic and sorptive properties of silver-impregnated montmorillonite
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKI, A. Ślusarek, W. Staniuk, M. MOTAK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 181–182
15
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 202–203
16
 • [referat, 2020]
 • TytułChemiczna i mechaniczna modyfikacja popiołu lotnego w celu zbadania możliwości sorpcji
  AutorzyNatalia CZUMA, Anna Feliszewska, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 25
17
 • [referat, 2015]
 • Tytuł$CO_{2}$ adsorption on activated brown coal impregnated with alcohol amines
  AutorzyP. BARAN, K. ZARĘBSKA, N. CZUMA
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 139–140
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • Tytuł$CO_{2}$ adsorption properties of char produced from brown coal impregnated with alcohol amine solutions
  AutorzyPaweł BARAN, Katarzyan ZARĘBSKA, Natalia CZUMA
  ŹródłoEnvironmental Monitoring and Assessment. — 2016 vol. 188 iss. 7 art. no. 416, s. 1–11. — tekst: http://goo.gl/1Urtrj
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • Tytuł$CO_{2}$ sorption and regeneration properties of fly ash zeolites synthesized with the use of differentiated methods
  AutorzyNatalia CZUMA, Ignasi Casanova, Paweł BARAN, Jakub SZCZUROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoScientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 art. no. 1825, s. 1–9. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-020-58591-6.pdf
20
 • [referat, 2018]
 • TytułComplementary numerical analysis of the carbon dioxide adsorption properties of vermikulit and fly ash zeolites obtained by various methods
  AutorzyK. ZARĘBSKA, M. KWIATKOWSKI, M. MOTAK, N. CZUMA, J SZCZUROWSKI, P. BARAN
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 151–152
21
 • [referat, 2020]
 • TytułDetermination of calcium oxide content in modified fly ash
  AutorzyN. CZUMA, E. Bieszczad, W. Wróbel, P. BARAN, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — S. 511–515
22
 • [referat, 2020]
 • TytułDetermination of carbonates content in fly ashes from municipal waste incineration plant
  AutorzyN. CZUMA, D. Ciupek, J. Bator, K. CZERW, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — S. 516–519
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDevelopment of temperature-induced strains in $coal-CH_{4}$ and $coal-CO_{2}$ systems
  AutorzyPaweł BARAN, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK
  ŹródłoAdsorption Science & Technology. — 2019 vol. 37 iss. 1–2, s. 24–33. — tekst: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263617418807829
24
 • [referat, 2019]
 • TytułEmisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 17
25
 • [referat, 2020]
 • TytułFly ash based geopolymers with insulation properties in the context of circular economy
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Piotr ZABIEROWSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Natalia CZUMA, Oliwia Ligęza, Paweł BARAN
  ŹródłoAdvanced construction and architecture 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 1textsuperscript{st} international scientific conference : September 23–25, 2020 : book of graphical abstracts / book ed. Sandra Krikštanavičiūtė. — [Kaunas] : Kaunas University of Technology, cop. 2020. — S. 42