Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Cyranka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułEfektywność energetyczna spalarni odpadów
  AutorzyTadeusz PAJĄK, Maciej CYRANKA
  ŹródłoProblemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — S. 61–71
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEmisje zanieczyszczeń gazowych ze spalarni odpadów i ich wpływ na zdrowie ludzkie
  AutorzyJURCZYK Michał, CYRANKA Maciej
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 61–68
3
 • [referat, 2017]
 • TytułEnergy, economic and legal conditions of energy recovery from municipal waste within cogeneration systems
  AutorzyMichał JURCZYK, Maciej CYRANKA, Krzysztof Dziedzic
  ŹródłoIV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 32
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEnergy recovery from municipal waste based on moving grate technology
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK
  ŹródłoAgricultural Engineering. — 2016 vol. 20 no. 1, S. 23–33
5
 • [referat, 2015]
 • TytułFGD in Waste-to-Energy plants
  AutorzyPAJĄK Tadeusz, CYRANKA Maciej, JURCZYK Michał
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 57
6
 • [referat, 2015]
 • TytułMetody odsiarczania spalin w spalarniach odpadów
  AutorzyJURCZYK Michał, CYRANKA Maciej
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 29
7
 • [referat, 2015]
 • TytułMSW gasification as alternative for traditional WtE plants
  AutorzyCYRANKA M., JURCZYK M.
  ŹródłoIII Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Warszawa, 12.12.2015 : książka streszczeń. — [Warszawa] : Traicon S. C, [2015]. — S. 13
8
 • [referat, 2016]
 • TytułMunicipal waste-to-energy plants in Poland – current projects
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 48
9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMunicipal waste-to-energy plants in Poland – current projects
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00070, s. 1–8
10
 • [referat, 2017]
 • TytułMunicipal waste-to-energy plant in Poland
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic
  ŹródłoIV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 15
11
 • [referat, 2018]
 • TytułMunicipal waste anaerobic digestion in Poland
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic, Marcin Jewiarz, Bogusława Łapczyńska-Kordon
  ŹródłoRenewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — S. 297–307
12
 • [referat, 2015]
 • TytułOczyszczanie spalin w spalarniach odpadów komunalnych
  AutorzyMichał JURCZYK, Maciej CYRANKA
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — S. 130
13
 • [referat, 2015]
 • TytułOdsiarczanie spalin w spalarniach odpadów
  AutorzyM. CYRANKA, M. JURCZYK
  ŹródłoI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — S. 19
14
 • [referat, 2015]
 • TytułOdzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomym
  AutorzyM. CYRANKA, M. JURCZYK
  ŹródłoI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — S. 10
15
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułPodstawowe aspekty stochastycznego modelowania niezawodności w projektach kotłów ZTPOK
  AutorzyJURCZYK Michał, CYRANKA Maciej
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 51–59
16
 • [referat, 2015]
 • TytułSkojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnych
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK
  ŹródłoEnergia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 19
17
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułSkojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnych
  AutorzyM. CYRANKA, M. JURCZYK
  ŹródłoEnergia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — S. 32–42
18
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSpalarnie odpadów komunalnych
  AutorzyJURCZYK Michał, CYRANKA Maciej
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 56–60
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracji
  AutorzyMaciej CYRANKA, Michał JURCZYK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2016 t. 19 z. 1, s. 99–115
20
 • [referat, 2016]
 • TytułZgazowanie odpadów komunalnych
  AutorzyJURCZYK Michał, CYRANKA Maciej
  ŹródłoIII Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : publikacje pokonferencyjne / pod red. Krzysztofa Dziedzica. — Kraków : Traicon S.C, 2016. — s. 17–26
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZmniejszanie emisji $SO_{x}$ w spalarniach odpadów
  AutorzyTadeusz PAJĄK, Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1544–1547