Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Cyranka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem215124
201811
2017312
20166123
201510271
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem211173
201811
2017312
2016633
201510613
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21192
201811
201733
2016651
20151010
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21120
201811
201733
201666
20151019
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21912
201811
2017312
2016642
20151028
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21813
201811
2017312
2016642
20151019
2013111
 • Efektywność energetyczna spalarni odpadów[Energy efficiency of waste incineration plants] / Tadeusz PAJĄK, Maciej CYRANKA // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Emisje zanieczyszczeń gazowych ze spalarni odpadów i ich wpływ na zdrowie ludzkieGaseous pollutants emissions from waste incineration plants and their impact on human health / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (3)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-03-2. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady komunalne, zanieczyszczenia, spalarnie odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energy, economic and legal conditions of energy recovery from municipal waste within cogeneration systems / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przpypisana afiliacja AGH

 • keywords: renewable energy, MSW, energy grid, WtE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energy recovery from municipal waste based on moving grate technologyOdzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomym / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // Agricultural Engineering ; ISSN 2083-1587. — e-ISSN 2449-5999. — 2016 vol. 20 no. 1, S. 23–33. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-18

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, odzysk energii, spalarnia odpadów, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, Waste-to-Energy, moving grate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agriceng-2016-0003

5
 • FGD in Waste-to-Energy plants / PAJĄK Tadeusz, CYRANKA Maciej, JURCZYK Michał // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 57

 • keywords: desulphurization, flue gas treatment, dry process, semi-wet process, wet process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody odsiarczania spalin w spalarniach odpadów[Flue gas desulfurization methods in waste incinerators] / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • MSW gasification as alternative for traditional WtE plantsZgazowanie odpadów komunalnych – alternatywa dla spalarni / CYRANKA M., JURCZYK M. // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Warszawa, 12.12.2015 : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Traicon S. C, [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-05-6. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piroliza, reforming, gaz syntetyczny

  keywords: pyrolysis, reforming, syngas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 48

 • keywords: waste management, MSW, WtE plants, grate incinerators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00070, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/gs5UgQ [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000070

10
 • Municipal waste-to-energy plant in Poland / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przypisana afiliacja AGH

 • keywords: waste management, energy recovery, MSW, incinerators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Municipal waste anaerobic digestion in Poland / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic, Marcin Jewiarz, Bogusława Łapczyńska-Kordon // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-319-72370-9 ; e-ISBN: 978-3-319-72371-6. — S. 297–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-10. — tekst: https://goo.gl/ACxJSM

 • keywords: biogas, municipal waste, anaerobic digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-72371-6_29

12
 • Oczyszczanie spalin w spalarniach odpadów komunalnychFlue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odsiarczanie spalin w spalarniach odpadówFlue gas desulfurization in Waste-to-Enegry plants / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: oczyszczanie spalin, spalarnia, odsiarczanie, metoda sucha, metoda półsucha, metoda mokra

  keywords: desulfurization, flue gas treatment, dry process, semi-wet process, wet process, Waste-to-Energy, FGD, semidry process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomymEnergy recovery from municipal waste based on moving grate technology / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalarnia, odzysk energii, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, Waste-to-Energy, moving grate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podstawowe aspekty stochastycznego modelowania niezawodności w projektach kotłów ZTPOKBasic aspects of stochastic reliability modeling in WtE boilers design / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz.

 • słowa kluczowe: dyspozycyjność, spalarnie odpadów, rozkłady prawdopodobieństwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnych[Combined production of electricity and heat in municipal waste incineration plants] / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 19

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, OŹE, odpady komunalne, energia cieplna, spalarnie odpadów, kogeneracja, odnawialne źródło energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnychCombined production of electricity and heat in municipal waste incineration plants / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 32–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalarnie odpadów, kogeneracja, odnawialne źródło energii

  keywords: renewable energy sources, municipal waste, cogeneration, waste-to-energy plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spalarnie odpadów komunalnychMunicipal waste-to-energy plants / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (3)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-03-2. — S. 56–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: oczyszczanie spalin, odzysk energii, kogeneracja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Uwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracjiEnergy, economic and legal determinants for cogeneration energy recovery from municipal waste / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2016 t. 19 z. 1, s. 99–115. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, OŹE, ciepło, spalarnie odpadów, kogeneracja, odnawialne źródło energii, sieci ciepłownicze

  keywords: renewable energy sources, electricity, waste incineration, district heating, cogeneration, RES, thermal energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zgazowanie odpadów komunalnychMunicipal waste gasification / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : publikacje pokonferencyjne / pod red. Krzysztofa Dziedzica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2016. — e-ISBN: 978-83-65180-06-3. — s. 17–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.doktoranci.com.pl/attachments/7/572c9PublikacjePokonferencyjneWARSZAWA.pdf [2016-04-16]. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Dod. numeracja 1/2016

 • słowa kluczowe: gaz syntetyczny, alternatywny proces termiczny, generator gazu

  keywords: syngas, gas generator, alternative thermal process, gasifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmniejszanie emisji $SO_{x}$ w spalarniach odpadówReduction of $SO_{x}$ emission in waste incineration plants / Tadeusz PAJĄK, Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1544–1547. — Bibliogr. s. 1547

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.22