Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Libront, mgr inż.

poprzednio: Drożdż

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5182-3080 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57195214245Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1486
202011
2018211
2017321
201644
2015413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14491
202011
201822
2017312
20164121
2015422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1486
202011
2018211
2017312
2016422
201544
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14311
202011
2018211
2017312
201644
201544
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1459
202011
2018211
2017312
201644
2015422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1459
202011
2018211
2017312
201644
20154221
 • Chromium-based oxidation resistant coatings for protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // Materiali in Tehnologije = Materials and Technology ; ISSN 1580-2949. — 2017 vol. 51 no. 4, s. 603–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • keywords: oxidation, valve steels, thermal shocks, isothermal conditions, chromium layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17222/mit.2016.151

3
4
 • Influence of thin Cr-based metallic coatings on the high-temperature oxidation of valve steels / Monika DROŻDŻ, Grzegorz SMOŁA, Karol KYZIOŁ, Zbigniew Jurasz, Zbigniew GRZESIK // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27

 • keywords: oxidation, thermal cycling, high temperature corrosion, valve steel, metal coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetyka utleniania azotowanych stali wysokostopowych w warunkach wstrząsów termicznych stosowanych w motoryzacji do produkcji zaworów w silnikach samochodowychOxidation kinetics of high-alloy steels after nitriding process utilized for the production of valves in car engines under thermal shock conditions / DROŻDŻ Monika, GRZESIK Zbigniew // W: IV Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [12.03.2016, Olsztyn] : książka streszczeń / pod red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-07-0. — S. 15–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: kinetyka utleniania, żaroodporność, korozja wysokotemperaturowa, wstrząsy termiczne, stal wysokostopowa

  keywords: thermal shocks, high temperature corrosion, oxidation kinetics, scaling-resistance, high alloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych : [streszczenie]Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions : [abstract] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11s/A/2015, s. 17. — M. Drożdż, Z. Grzesik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XVIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne = ”New achievements in corrosion research and engineering” : 18\textsuperscript{th} all-Polish corrosion symposium : Jastrząb/Poraj 18–20.11.2015

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kinetyka utleniania stali wykorzystywanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych[Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 133. — M. Drożdż, Z. Grzesik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Novel thin protective coatings for automobile engine valves / Zbigniew GRZESIK, Monika DROŻDŻ, Monika MIGDALSKA, Karol KYZIOŁ // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] C1-H-MON-PM1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditionsKinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 416–417. — Bibliogr. s. 417

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  keywords: oxidation, thermal shocks, corrosion resistance steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.12

11
 • The influence of aliovalent addition on the point defect structure in nonstoichiometric zinc oxide / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The kinetics of high temperature degradation of thin chromium protective layers on valve steelsKinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych / Monika DROŻDŻ, Wojciech Pawlak, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 vol. 58 nr 7, s. 254–257. — Bibliogr. s. 257

 • słowa kluczowe: powłoki, utlenianie, rozpylanie jonowe, warunki izotermiczne, stale zaworowe

  keywords: oxidation, coatings, valve steels, sputter-deposition, isothermal conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.7.2

13
 • Wpływ modyfikacji powierzchni na kinetykę utleniania wybranych stali zaworowych[The effect of the surface modification on the oxidation kinetics of chosen valve steels] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 98. — Bibliogr. s. 98. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wysokotemperaturowa korozja stali stosowanych do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych[High temperature corrosion of steel used in the manufacture of valves in internal combustion engines] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 106. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: