Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Libront, mgr inż.

poprzednio: Drożdż

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5182-3080 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57195214245

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Chromium-based oxidation resistant coatings for protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles / Monika DROŻDŻ, Karol KYZIOŁ, Zbigniew GRZESIK // Materiali in Tehnologije = Materials and Technology ; ISSN 1580-2949. — 2017 vol. 51 no. 4, s. 603–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • keywords: oxidation, valve steels, thermal shocks, isothermal conditions, chromium layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17222/mit.2016.151

3
4
 • Influence of thin Cr-based metallic coatings on the high-temperature oxidation of valve steels / Monika DROŻDŻ, Grzegorz SMOŁA, Karol KYZIOŁ, Zbigniew Jurasz, Zbigniew GRZESIK // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27

 • keywords: oxidation, thermal cycling, high temperature corrosion, valve steel, metal coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetyka utleniania azotowanych stali wysokostopowych w warunkach wstrząsów termicznych stosowanych w motoryzacji do produkcji zaworów w silnikach samochodowychOxidation kinetics of high-alloy steels after nitriding process utilized for the production of valves in car engines under thermal shock conditions / DROŻDŻ Monika, GRZESIK Zbigniew // W: IV Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [12.03.2016, Olsztyn] : książka streszczeń / pod red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-07-0. — S. 15–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: kinetyka utleniania, żaroodporność, korozja wysokotemperaturowa, wstrząsy termiczne, stal wysokostopowa

  keywords: thermal shocks, high temperature corrosion, oxidation kinetics, scaling-resistance, high alloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych : [streszczenie]Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions : [abstract] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11s/A/2015, s. 17. — M. Drożdż, Z. Grzesik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XVIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne = ”New achievements in corrosion research and engineering” : 18\textsuperscript{th} all-Polish corrosion symposium : Jastrząb/Poraj 18–20.11.2015

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kinetyka utleniania stali wykorzystywanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych[Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 133. — M. Drożdż, Z. Grzesik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Novel thin protective coatings for automobile engine valves / Zbigniew GRZESIK, Monika DROŻDŻ, Monika MIGDALSKA, Karol KYZIOŁ // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] C1-H-MON-PM1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditionsKinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Jarosław Krasowski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 416–417. — Bibliogr. s. 417

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  keywords: oxidation, thermal shocks, corrosion resistance steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.12

11
 • The influence of aliovalent addition on the point defect structure in nonstoichiometric zinc oxide / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The kinetics of high temperature degradation of thin chromium protective layers on valve steelsKinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych / Monika DROŻDŻ, Wojciech Pawlak, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 vol. 58 nr 7, s. 254–257. — Bibliogr. s. 257

 • słowa kluczowe: powłoki, utlenianie, rozpylanie jonowe, warunki izotermiczne, stale zaworowe

  keywords: oxidation, coatings, valve steels, sputter-deposition, isothermal conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.7.2

13
 • Wpływ modyfikacji powierzchni na kinetykę utleniania wybranych stali zaworowych[The effect of the surface modification on the oxidation kinetics of chosen valve steels] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 98. — Bibliogr. s. 98. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wysokotemperaturowa korozja stali stosowanych do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych[High temperature corrosion of steel used in the manufacture of valves in internal combustion engines] / Monika DROŻDŻ, Zbigniew GRZESIK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 106. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: