Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Łamasz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2256-4654

ResearcherID: O-1362-2018

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
2
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
3
 • Analiza światowego rynku towarowych instrumentów pochodnych na przykładzie miedzi i srebra
4
 • Ceny polskich paliw silnikowych a zmiany na światowym rynku ropy naftowej
5
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym
6
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
7
 • Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów
8
 • Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowej
9
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
10
 • Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuels
11
 • Innowacyjne produkty na Towarowej Giełdzie Energii S. A.
12
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
13
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych
14
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych
15
 • Modern methods of weather risk management in business entities of the energy sector
16
 • Oddziaływanie rynku terminowego na kształtowanie się cen ropy naftowej
17
 • Opcje egzotyczne innowacją w zarządzaniu ryzykiem cenowym
18
 • Parametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach \emph {vertical spread}
19
 • Relationship between copper price and selected metals prices
20
 • Ropa naftowa na największych giełdach surowcowo-energetycznych
21
 • Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnym
22
 • Rozwój rynku paliw lotniczych w Polsce
23
 • Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii
24
 • Selected methods of securing the refining sector against crude oil price fluctuations
25
 • Strategie opcyjne long straddle i long guts w zabezpieczaniu poziomu ceny ropy WTI