Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Łamasz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2256-4654

ResearcherID: O-1362-2018

Scopus: brak

PBN: 4149259

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
2
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
3
 • Analiza światowego rynku towarowych instrumentów pochodnych na przykładzie miedzi i srebra
4
 • Ceny polskich paliw silnikowych a zmiany na światowym rynku ropy naftowej
5
 • Crude oil option market parameters and their impact on the cost of hedging by long strap strategy
6
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym
7
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
8
 • Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów
9
 • Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowej
10
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
11
 • Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuels
12
 • Innowacyjne produkty na Towarowej Giełdzie Energii S. A.
13
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
14
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych
15
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych
16
 • Modern methods of weather risk management in business entities of the energy sector
17
 • Oddziaływanie rynku terminowego na kształtowanie się cen ropy naftowej
18
 • Opcje egzotyczne innowacją w zarządzaniu ryzykiem cenowym
19
 • Parametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach \emph {vertical spread}
20
 • Relationship between copper price and selected metals prices
21
 • Ropa naftowa na największych giełdach surowcowo-energetycznych
22
 • Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnym
23
 • Rozwój rynku paliw lotniczych w Polsce
24
 • Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii
25
 • Selected methods of securing the refining sector against crude oil price fluctuations