Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Gniełczyk, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57164056400

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Badania i charakteryzacja kompozytów miedź-grafen
2
 • Badania nad odkształcalnością w procesie ciągnienia kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe
3
 • Badania nad odkształcalnością w procesie ciągnienia kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe
4
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
5
 • Badania nad uzyskaniem przewodzących kompozytów aluminium-grafen
6
 • Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT's
7
 • Badania odporności na kruchość wodorową miedzi przeznaczonej na cele elektryczne
8
 • Badania syntezy kompozytów $Cu-CNTs$ metodą metalurgii proszków
9
 • Badania wpływu dodatku chromu do aluminium na własności mechaniczne i elektryczne drutów $AlCr$
10
 • Badania wpływu dodatku wapnia do aluminium na własności mechaniczne i elektryczne stopów Al-Ca
11
 • Badania wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia
12
 • Badania wpływu składu chemicznego, struktury i umocnienia na podatność do wyżarzania drutów z miedzi i aluminium przeznaczonych na cele elektryczne
13
 • Badania wpływu stanu walcówki EN AW 6101 na umacnianie się drutów w procesie ciągnienia
14
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego drutów EN AW 1370 na ich wytrzymałość zmęczeniową
15
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW 1370
16
 • Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP
17
 • Badania wpływu zawartości grafenu na zespół własności elektryczno-mechanicznych drutów wytworzonych z kompozytów ${Al-C}$ i ${Cu-C}$
18
 • Badania wpływu zawartości Mg i Si na własności mechaniczne i elektryczne drutów z przewodowych stopów aluminium gatunku 6101
19
 • Badania wpływu zawartości tlenu na kruchość wodorową miedzi wykorzystywanej na cele elektryczne
20
 • Causes of failures in crystallizer components for continuous copper casting
21
 • Druty ze stopu aluminium do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
22
 • Druty ze stopu aluminium do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
23
 • Graphen-aliminium composites as modern solution for electrical applications
24
 • Investigation of defects in manufacturing of copper and aluminium wires
25
 • Investigation of the effect of chemical composition and structure of the annealing kinetics of copper wires used for electrical purposes