Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Auguścik, mgr inż.

poprzednio: Jurek

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 57186688700

PBN: 5e709297878c28a0473989ed

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK Ziemowit
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 96, s. 229–239
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, semiwariogram, niejednorodność, zawartość popiołu, zawartość siarki, test wielokrotnych porównań

  keywords: heterogeneity, semivariogram, ash content, bituminous coal, sulphur content, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43
 • słowa kluczowe: geostatystyka, kobalt, ołów, arsen, semiwariogram, złoże Cu-Ag

  keywords: cobalt, lead, geostatistics, arsenic, semivariogram, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułCategorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoIAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015]. — S. 188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułDifficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland)
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 125–132
 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.016

5
 • [referat, 2016]
 • TytułEvaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland)
  AutorzyJacek MUCHA, Marek Nieć, Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 27–34
 • keywords: accuracy, geostatistics, Cu deposit, accompanying elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułGeotopy południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
  AutorzyEdyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2016 vol. 466, s. 271–277. — tekst: https://goo.gl/HQN0wD
 • słowa kluczowe: geoturystyka, osady mioceńskie, Góry Świętokrzyskie, zamek Krzyżtopór, osady kambryjskie, osady środkowodewońskie

  keywords: geotourism, Holy Cross Mountains, Krzyżtopór Castle, Miocene deposits, Middle Devonian deposits, Cambrian deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4325

7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKrytycznie o pojęciu surowców krytycznych i nie tylko
  AutorzyEdyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2015 nr 91, s. 171–177
 • słowa kluczowe: kopalnia, surowiec mineralny, surowiec krytyczny

  keywords: critical raw material, mineral commodity, mineral raw material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułLocal variability of cobalt accumulation index based on the example of the ${Cu-Ag}$ deposit (the Lublin-Glogow Mining District, Poland)
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 283–290
 • keywords: cobalt, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.036

10
 • [referat, 2015]
 • TytułPredykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoIII Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — S. 304–307
 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, Clarion-Clipperton, modele regresji liniowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPredykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8
 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasobności metali i konkrecji, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: non linear regression, polymetallic nodules, metal and nodules abundance, Pacific Ocean, linear regression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPrzegląd metod oznaczania i szacowania zasobów germanu w polskich złożach węgla kamiennego
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2014 nr 88, s. 7–13
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, pierwiastki krytyczne, german

  keywords: coal, geostatistics, germanium, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPrzegląd zastosowań geostatystyki do szacowania parametrów polskich złóż węgla brunatnego
  AutorzyJustyna JUREK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2013 nr 85, s. 143–153
 • słowa kluczowe: parametry złożowe, węgiel brunatny, geostatystyka, kriging, semiwariogram

  keywords: lignite, geostatistics, deposit parameters, kriging, semivariogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułRola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnym
  AutorzyJ. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ
  ŹródłoDocumenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — S. 15–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułThe diversity of volumetric density in selected lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow Copper District
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 543–550
 • keywords: statistical analysis, homogeneity, volumetric density, Cu-Ag deposit, relative semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of the selected interpolation method on the accuracy of $Cu$ and $Pb$ contents interpolation based on the example of copper-silver deposit (LGCD, Poland)
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 567–575
 • keywords: geostatistics, statistics, interpolation, Cu-Ag deposit, copper and lead contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułVariability and indirect method of cobalt abundance estimation in the polymetallic nodules, the INTEROCEANMETAL exploration area, Pacific Ocean
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoIAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015]. — S. 191-192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowego
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, statystyka, interpolacja, miąższość pokładu, poprawka Yamamoto

  keywords: lignite, geostatistics, statistics, interpolation, Yamamoto correction, seam thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZłoża węgla kamiennego w Polsce jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznych
  AutorzyJustyna JUREK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 74–79
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, korelacja, pierwiastki krytyczne

  keywords: coal, correlation, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZmienność lokalna zasobności jednostkowej niklu i wanadu w złożu „Rudna” w świetle badań eksperymentalnych
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 2, s. 41–49
 • słowa kluczowe: nikiel, geostatystyka, semiwariogram, łupek, złoże Cu-Ag, zmienność lokalna, wanad

  keywords: vanadium, nickel, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZW
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755