Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Auguścik, mgr inż.

poprzednio: Jurek

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 57186688700

PBN: 5e709297878c28a0473989ed

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK Ziemowit
2
 • Badanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
3
 • Categorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
4
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland)
5
 • Evaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland)
6
 • Geotopy południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
7
 • Gęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu?
8
 • Krytycznie o pojęciu surowców krytycznych i nie tylko
9
 • Local variability of cobalt accumulation index based on the example of the ${Cu-Ag}$ deposit (the Lublin-Glogow Mining District, Poland)
10
 • Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)
11
 • Predykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)
12
 • Przegląd metod oznaczania i szacowania zasobów germanu w polskich złożach węgla kamiennego
13
 • Przegląd zastosowań geostatystyki do szacowania parametrów polskich złóż węgla brunatnego
14
 • Rola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnym
15
 • The diversity of volumetric density in selected lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow Copper District
16
 • The influence of the selected interpolation method on the accuracy of $Cu$ and $Pb$ contents interpolation based on the example of copper-silver deposit (LGCD, Poland)
17
 • Variability and indirect method of cobalt abundance estimation in the polymetallic nodules, the INTEROCEANMETAL exploration area, Pacific Ocean
18
 • Wpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowego
19
 • Złoża węgla kamiennego w Polsce jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznych
20
 • Zmienność lokalna zasobności jednostkowej niklu i wanadu w złożu „Rudna” w świetle badań eksperymentalnych
21
 • Zmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZW