Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Auguścik, mgr inż.

poprzednio: Jurek

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 57186688700

PBN: 5e709297878c28a0473989edStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem21912
201822
2017422
2016514
2015743
201422
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21147
201822
2017422
2016541
2015752
201422
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21138
201822
2017422
2016541
2015743
201422
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21318
201822
2017413
2016523
201577
201422
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21174
201822
201744
201655
2015734
201422
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21192
201822
201744
201655
2015752
201422
2013111
 • Badanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK ZiemowitVariability and heterogeneity of ash and sulphur contents in seam no. 308 of bituminous coal of the Ziemowit Mine / Martyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 229–239. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, semiwariogram, niejednorodność, zawartość popiołu, zawartość siarki, test wielokrotnych porównań

  keywords: heterogeneity, semivariogram, ash content, bituminous coal, sulphur content, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?Study of variability structure of accumulation index of accompanying elements (As,Co, Pb) in the Cu-Ag deposits (LGOM, Rudna Mine): essential, usseful or needless? / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43. — Bibliogr. s. 43. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, kobalt, ołów, arsen, semiwariogram, złoże Cu-Ag

  keywords: cobalt, lead, geostatistics, arsenic, semivariogram, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Categorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 188. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1034-1042. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1041-1042, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.016

5
 • Evaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland) / Jacek MUCHA, Marek Nieć, Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-55-1. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: accuracy, geostatistics, Cu deposit, accompanying elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geotopy południowo-wschodniej części Gór ŚwiętokrzyskichGeotourist attractions in the south-eastern part of the Holly Cross Mountains / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Justyna AUGUŚCIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/HQN0wD

 • słowa kluczowe: geoturystyka, osady mioceńskie, Góry Świętokrzyskie, zamek Krzyżtopór, osady kambryjskie, osady środkowodewońskie

  keywords: geotourism, Holy Cross Mountains, Krzyżtopór Castle, Miocene deposits, Middle Devonian deposits, Cambrian deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4325

7
 • Gęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu? : złoże Cu-Ag Polkowice-Sieroszowice, Legnicko-Głogowski Okręg MiedziowyThe volumetric density of ore – resource parameter of secondary importance? : the Polkowice-Sieroszowice Cu-Ag deposit, Legnica-Głogów Copper District / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 468, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — 60. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Polsce oraz 100. rocznica urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego = The 60th anniversary of the discovery of the copper deposit in Poland and the 100th birthday anniversary of its discoverer Dr Jan Wyżykowski / pod red. Stanisława Z. Mikulskiego. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/28666/pdf

 • słowa kluczowe: zasoby, korelacja, gęstość przestrzenna, złoże Cu-Ag, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: correlation, non linear regression, resource, linear regression, volumetric density, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0114

8
 • Krytycznie o pojęciu surowców krytycznych i nie tylkoCritique of the term of "critical raw materials" and related issues / Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 171–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: kopalnia, surowiec mineralny, surowiec krytyczny

  keywords: critical raw material, mineral commodity, mineral raw material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Local variability of cobalt accumulation index based on the example of the ${Cu-Ag}$ deposit (the Lublin-Glogow Mining District, Poland) / Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 283–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.

 • keywords: cobalt, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.036

10
 • Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)[Prediction of Cu, Mn and Ni abundances in the polymetallic nodules deposit based on models of regression (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, area of Interoceanmetal)] / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 307. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Górnictwo morskie

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, Clarion-Clipperton, modele regresji liniowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Predykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)Prediction of abundance of selected metals in the nodules deposit in the Pacific Ocean based on regression models (Clarion-Clipperton fracture zone, the INTEROCEANMETAL exploration area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasobności metali i konkrecji, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: non linear regression, polymetallic nodules, metal and nodules abundance, Pacific Ocean, linear regression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd metod oznaczania i szacowania zasobów germanu w polskich złożach węgla kamiennegoReview of methods of assaying and resources estimation of Germanium in coal deposits of Poland / Justyna AUGUŚCIK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 88, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, pierwiastki krytyczne, german

  keywords: coal, geostatistics, germanium, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przegląd zastosowań geostatystyki do szacowania parametrów polskich złóż węgla brunatnegoOverview of geostatistics applications for estimation of parameters of Polish lignite deposits / Justyna JUREK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 143–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: parametry złożowe, węgiel brunatny, geostatystyka, kriging, semiwariogram

  keywords: lignite, geostatistics, deposit parameters, kriging, semivariogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnymThe role of the interpolar selection in the construction of the lignite ash content contour maps / J. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ // W: Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava = Documenta Geonica 2015/1 : 10\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins" / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — ISBN: 978-80-86407-59-3. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The diversity of volumetric density in selected lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow Copper District / Martyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 543–550. — Bibliogr. s. 550, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 543–550. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 550

 • keywords: statistical analysis, homogeneity, volumetric density, Cu-Ag deposit, relative semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of the selected interpolation method on the accuracy of $Cu$ and $Pb$ contents interpolation based on the example of copper-silver deposit (LGCD, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 567–575. — Bibliogr. s. 574–575, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 567–575. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 574–575

 • keywords: geostatistics, statistics, interpolation, Cu-Ag deposit, copper and lead contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Variability and indirect method of cobalt abundance estimation in the polymetallic nodules, the INTEROCEANMETAL exploration area, Pacific Ocean / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 191-192. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1085-1092. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1092, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowegoThe influence of interpolation algorithms choice and post-processing corrections on the accuracy of the deposit parameter estimation / Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94. — Bibliogr. s. 94

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, statystyka, interpolacja, miąższość pokładu, poprawka Yamamoto

  keywords: lignite, geostatistics, statistics, interpolation, Yamamoto correction, seam thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Złoża węgla kamiennego w Polsce jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznychCoal deposits in Poland as a potential source of critical raw materials / Justyna JUREK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 74–79. — Bibliogr. s. 79

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, korelacja, pierwiastki krytyczne

  keywords: coal, correlation, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zmienność lokalna zasobności jednostkowej niklu i wanadu w złożu „Rudna” w świetle badań eksperymentalnychLocal variability of nickel and vanadium accumulation index in the „Rudna” deposits in the light of experimental research / Justyna AUGUŚCIK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 2, s. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: nikiel, geostatystyka, semiwariogram, łupek, złoże Cu-Ag, zmienność lokalna, wanad

  keywords: vanadium, nickel, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZWVariability in the content of critical elements (Be, Co, Ga and Ge) in bituminous coal of the Lublin Coal Basin / Justyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755