Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Auguścik, mgr inż.

poprzednio: Jurek

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 57186688700

PBN: 5e709297878c28a0473989ed

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK ZiemowitVariability and heterogeneity of ash and sulphur contents in seam no. 308 of bituminous coal of the Ziemowit Mine / Martyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 229–239. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, semiwariogram, niejednorodność, zawartość popiołu, zawartość siarki, test wielokrotnych porównań

  keywords: heterogeneity, semivariogram, ash content, bituminous coal, sulphur content, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?Study of variability structure of accumulation index of accompanying elements (As,Co, Pb) in the Cu-Ag deposits (LGOM, Rudna Mine): essential, usseful or needless? / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43. — Bibliogr. s. 43. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, kobalt, ołów, arsen, semiwariogram, złoże Cu-Ag

  keywords: cobalt, lead, geostatistics, arsenic, semivariogram, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Categorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 188. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1034-1042. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1041-1042, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.016

5
 • Evaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland) / Jacek MUCHA, Marek Nieć, Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-55-1. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: accuracy, geostatistics, Cu deposit, accompanying elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geotopy południowo-wschodniej części Gór ŚwiętokrzyskichGeotourist attractions in the south-eastern part of the Holly Cross Mountains / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Justyna AUGUŚCIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/HQN0wD

 • słowa kluczowe: geoturystyka, osady mioceńskie, Góry Świętokrzyskie, zamek Krzyżtopór, osady kambryjskie, osady środkowodewońskie

  keywords: geotourism, Holy Cross Mountains, Krzyżtopór Castle, Miocene deposits, Middle Devonian deposits, Cambrian deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4325

7
 • Gęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu? : złoże Cu-Ag Polkowice-Sieroszowice, Legnicko-Głogowski Okręg MiedziowyThe volumetric density of ore – resource parameter of secondary importance? : the Polkowice-Sieroszowice Cu-Ag deposit, Legnica-Głogów Copper District / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 468, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — 60. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Polsce oraz 100. rocznica urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego = The 60th anniversary of the discovery of the copper deposit in Poland and the 100th birthday anniversary of its discoverer Dr Jan Wyżykowski / pod red. Stanisława Z. Mikulskiego. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/28666/pdf

 • słowa kluczowe: zasoby, korelacja, gęstość przestrzenna, złoże Cu-Ag, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: correlation, non linear regression, resource, linear regression, volumetric density, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0114

8
 • Krytycznie o pojęciu surowców krytycznych i nie tylkoCritique of the term of "critical raw materials" and related issues / Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 171–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: kopalnia, surowiec mineralny, surowiec krytyczny

  keywords: critical raw material, mineral commodity, mineral raw material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Local variability of cobalt accumulation index based on the example of the ${Cu-Ag}$ deposit (the Lublin-Glogow Mining District, Poland) / Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 283–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.

 • keywords: cobalt, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.036

10
 • Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)[Prediction of Cu, Mn and Ni abundances in the polymetallic nodules deposit based on models of regression (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, area of Interoceanmetal)] / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 307. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Górnictwo morskie

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, Clarion-Clipperton, modele regresji liniowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Predykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)Prediction of abundance of selected metals in the nodules deposit in the Pacific Ocean based on regression models (Clarion-Clipperton fracture zone, the INTEROCEANMETAL exploration area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • słowa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasobności metali i konkrecji, regresja liniowa, regresja nieliniowa

  keywords: non linear regression, polymetallic nodules, metal and nodules abundance, Pacific Ocean, linear regression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd metod oznaczania i szacowania zasobów germanu w polskich złożach węgla kamiennegoReview of methods of assaying and resources estimation of Germanium in coal deposits of Poland / Justyna AUGUŚCIK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 88, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, pierwiastki krytyczne, german

  keywords: coal, geostatistics, germanium, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przegląd zastosowań geostatystyki do szacowania parametrów polskich złóż węgla brunatnegoOverview of geostatistics applications for estimation of parameters of Polish lignite deposits / Justyna JUREK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 143–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: parametry złożowe, węgiel brunatny, geostatystyka, kriging, semiwariogram

  keywords: lignite, geostatistics, deposit parameters, kriging, semivariogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnymThe role of the interpolar selection in the construction of the lignite ash content contour maps / J. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ // W: Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava = Documenta Geonica 2015/1 : 10\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins" / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — ISBN: 978-80-86407-59-3. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The diversity of volumetric density in selected lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow Copper District / Martyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 543–550. — Bibliogr. s. 550, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 543–550. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 550

 • keywords: statistical analysis, homogeneity, volumetric density, Cu-Ag deposit, relative semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of the selected interpolation method on the accuracy of $Cu$ and $Pb$ contents interpolation based on the example of copper-silver deposit (LGCD, Poland) / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 567–575. — Bibliogr. s. 574–575, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 567–575. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 574–575

 • keywords: geostatistics, statistics, interpolation, Cu-Ag deposit, copper and lead contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Variability and indirect method of cobalt abundance estimation in the polymetallic nodules, the INTEROCEANMETAL exploration area, Pacific Ocean / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 191-192. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1085-1092. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1092, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowegoThe influence of interpolation algorithms choice and post-processing corrections on the accuracy of the deposit parameter estimation / Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94. — Bibliogr. s. 94

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, statystyka, interpolacja, miąższość pokładu, poprawka Yamamoto

  keywords: lignite, geostatistics, statistics, interpolation, Yamamoto correction, seam thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Złoża węgla kamiennego w Polsce jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznychCoal deposits in Poland as a potential source of critical raw materials / Justyna JUREK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 74–79. — Bibliogr. s. 79

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, korelacja, pierwiastki krytyczne

  keywords: coal, correlation, critical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zmienność lokalna zasobności jednostkowej niklu i wanadu w złożu „Rudna” w świetle badań eksperymentalnychLocal variability of nickel and vanadium accumulation index in the „Rudna” deposits in the light of experimental research / Justyna AUGUŚCIK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 2, s. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: nikiel, geostatystyka, semiwariogram, łupek, złoże Cu-Ag, zmienność lokalna, wanad

  keywords: vanadium, nickel, geostatistics, semivariogram, shale, Cu-Ag deposit, local variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZWVariability in the content of critical elements (Be, Co, Ga and Ge) in bituminous coal of the Lublin Coal Basin / Justyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755