Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Radziejowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3190-7129 orcid iD

ResearcherID: C-4829-2016

Scopus: 57113570300

PBN: 5e7093d0878c28a0473b134a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułA może by tak coś rozebrać? : czyli jak przystąpić do prac rozbiórkowych
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2021 nr 1, s. 98–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAnalysis of the social aspect of smart cities development for the example of smart sustainable buildings
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Bartosz Sobotka
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 4330, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4330/pdf
 • keywords: green buildings, society, smart cities, cause-and-effect relationships, smart sustainable buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14144330

4
 • [referat, 2020]
 • TytułAssessment of building resistance to accidental actions in the social aspect of sustainable construction
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoCurrent topics and trends on durability of building materials and components [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XV edition of the international conference on Durability of Building Materials and Components (DBMC 2020) : Barcelona, Spain, 20–23 October 2020 / ed. by Carles Serrat, Joan Ramon Casas, Vicente Gibert ; Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2020]. — S. 1767–1774
 • keywords: social aspect, sustainable construction, accidental actions, security and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAssessment of large-panel prefabricated buildings in the social aspect of sustainable construction
  AutorzyA. RADZIEJOWSKA, A. SOBOTKA
  ŹródłoArchives of Civil Engineering / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering. — 2021 vol. 67 iss. 3, s. 93–108. — tekst: https://ace.il.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/06_ACE-00199_A4v2.pdf
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena socjalna, budynki z wielkiej płyty, użytkowanie

  keywords: operation, social assessment, sustainable construction, large panel prefabricated buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2021.138045

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania technologii budowania budynków wielorodzinnych
  AutorzyAnna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Architectura. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106
 • słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, technologie budowania, ocena AHP

  keywords: residential buildings, building technologies, evaluation of AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBudowa Cricoteki : projekt, Cz. 1
  AutorzyAnna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBudowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2
  AutorzyAnna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułCharacteristic of adaptability - one of basic categories of the social aspect of sustainable housing construction
  AutorzyORŁOWSKI Z., RADZIEJOWSKA A., Orłowski M.,
  ŹródłoIMST 2017 : 3textsuperscript{rd} international conference Innovative materials, structures and technologies : Riga, Latvia, 27-29 September 2017 / Riga Technical University. — [Riga : s. n.], [2017]. — S. 116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonego
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Architectura. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61
 • słowa kluczowe: model, aspekt socjalny, budownictwo zrównoważone, dostępność, kryteria

  keywords: model, criteria, social aspect, sustainable construction, accessibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/ASPA.2017.16.2.07

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułDeskowania stropowe - sposób na sprawne budowanie
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2022 nr 1, s. 87–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDeskowanie ścienne - rodzaje i koszty
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2021 nr 4, s. 45–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDiagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych
  AutorzyORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułDiagnostyka obiektów w złym stanie technicznym w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Agata Struś
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2022 nr 10, s. 64–67
 • słowa kluczowe: diagnostyka, bezpieczeństwo, symulacja, ocena stanu technicznego, rozbiórka

  keywords: diagnostics, safety, demolition, condition assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2022.10

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDziennik budowy - najważniejszy dokument na budowie
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2021 nr 2, s. 116–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułExecutive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements - case study
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [700]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułKsiążka obiektu budowlanego (KOB) - jak ją dobrze prowadzić?
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoBuduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2021 nr 3, s. 106–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLogistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyRADZIEJOWSKA Aleksandra, BETLEJ Michał, BARTOS Maciej
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5440-5448
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, logistyka miasta, piesi, rowerzyści

  keywords: sustainable development, Cracow, logistics city, cyclists, pedestrians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułMethod for assessing maintenance and maintainability in residential buildings – one of the basic categories of the social aspect of sustainable construction
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoInternational Journal for Engineering Modelling. — 2020 vol. 33 no. 3–4, s. 97–109. — tekst: https://hrcak.srce.hr/file/360663
 • keywords: evaluation, residential building, maintenance, social aspect, sustainable construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31534/engmod.2020.3-4.ri.06m

23
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethod for assessing the social utility properties of a building
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF
 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2016.08.700

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModel for assessing ”accessibility” – the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to standards PN-EN 16309+A1:2014-12
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 8, s. 119–127
 • słowa kluczowe: model, aspekt socjalny, dostępność, Komitet Techniczny CEN/TC 350

  keywords: model, social aspect, Technical Committee CEN/TC 350, accessibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.134.6885

25
 • [referat, 2016]
 • TytułModel for assessing the social utility properties of a building
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoWMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — S. 20
 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: